ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

Α Μπαρμπαρίνα νάμου έκι έχα επφέρη τα γεννητουρογιορτά σι . 

Ίσια με το Ορειόντα να ζάνει οι χρόνου σι τσαι όα τα κα να σ’ερέχει ‘πουρτέσε σι . 

…………..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ…..

Τσιουρακά τσαι Δέφτερα 30–31 του Αουνάρη 2023: Α Τσακωνοπαρέα . 

Κουιτέ #173 από το βιβλίε «ΚΡΑΥΓΗ»

Διαστευή τσαι γραφτέ τθα Τσακώνικα από τον Πάνο Μαρνέρη . 

Εζάκαει τθο Νεκροταφείε τσαι ξεκχακχούαει του τραυματίε σου, ούγειοι σκωτούκαει οι αντάρτοι τσαι σε ‘ρέκαει σε κακό χάλι, κομμάκια  τάσου σε κάτσι μαντινέλε. Αγριεύαει τσαι νάτθαει θερία. 

Τθου 13 εντούκαει οι κχαμπάνε συνταχούλια. Επέκαει νάμου να νάρουμε από ένα μπέτσιμο τσαι λίγο άντε τσαι να ζάμε τθο σκολείε . 

Μαζούμαει όα α οικογένεια, κλείκαμε τα τσέα τσαι τσινήκαμε .  Όρπα τσινήτσε ο χουρισμό . Τθο Ανατολικό Χούρισμα ήγκιαει βάντε τουρ ατςhοίποι τσαί τθο Δυκικό τα γουναικοκάμπτζιουα . Έκι γινούμενε πρεσσέ θράβαλε  τσαι έκι ατσhά ανακατουσούρα . Έμαει ανταριαστοί γιατσί ό ‘μαει ορούντε τσαι ό ‘μαει  νιουρίζουντε κιά ήγκιαει οι ατσhοίποι . Κατά του 12 α ούρα βαλήκαει κχάρα τθο κατούγι του σκολείου. Τσινήκαει οι καπινοί να μπαήνωει τάσου τθο χούρισμα από το πάτουμα . Να μου εκιάτσε τρομάρα τσαί δρανήαμε για τον πόρε.. 

Να έμε κα τσαι να έχουμε ταν υγεία νάμου. 

…….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……..

Πήγαν στο νεκροταφείο και ξέθαψαν τους τραυματίες τους, τους οποίους σκότωσαν οι αντάρτες και τους βρήκαν σε κακό χάλι, κομμάτια μέσα σε κάτι λινα¨τσες. Αγρίεψαν και γίναν θηρία. Στις 13 χτύπησαν οι καμπάνες πρωινιάτικα. Μας είπαν να πάρουμε μία κουβέρτα και λίγο ψωμί και να πάμε στο σχολείο. Μαζευτήκαμε όλη η  οικογένεια, κλείσαμε το σπίτι και ξεκινήσαμε. Εκεί ξεκίνησε ο χωρισμός. Στο ανατολικό δωμάτιο έβαζαν τους άντρες και στο δυτικό τα γυναικόπαιδα. Γινόταν πολύς θόρυβος και υπήρχε μεγάλη ανακατωσούρα. Είμαστε θορυβημένοι γιατί δεν βλέπαμε και δεν γνωρίζαμε που ήταν οι άντρες. Κατά τις 12 η ώρα έβαλαν φωτιά στο υπόγειο του σχολείου. Ξεκίνησαν οι καπνοί να βγαίνουν μέσα στο δωμάτιο από το πάτωμα. Μας έπιασε τρομάρα και τρέξαμε για την πόρτα…

Να είμαστε καλά και να έχουμε την υγεία μας …… 

……..ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *