ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

………..ΕΜΕ ΝΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …..
Τσιουρακά τσαι Δέφτερα 4–5 του Φλεβάρη2024: Α Τσακωνοπαρέα .
Για του νέοι #180: του Πάνου Μαρνέρη.

Δαϊδί = δάδα (προσάναμμα) χρησιμοποιόταν και για φωτισμό.
Δάμα= κάψιμο
Δάμακα = πεζούλα( καλλιεργήσιμη)
Δαμάλι= βόδι μικρό αρσενικό .
Δάτθυλε (ι δάτθυλε)= δάχτυλο.
Δενάχου,δενάχα, δενάχουντα = εγώ δείχνω—αυτή—αυτό δείχνει…
Δέμα = σχοινί
Δένανη = δύναμη
Δετζhικό = δέντρο
Δέϊμα= δέσιμο
Δέημα= κολοκύθι
Δέξιμο= δεχούμενο .
Δέρςhε= τρύπα που φεύγουν τα νερά (καταβόθρα)

Άναψε το δαϊδί να φουκίσει νάμου= άναψε το δαδί να μας φωτίσει.
Έγκειννι το δάμα ο ‘νι θέντα να περάει= αυτό το κάψιμο δεν θέλει να περάσει .
Ο πφείρτσερε τα δάμακα= δεν έσπειρες την παζούλα….
Γερέ σα δαμάλι ένι έντενη= γερός σαν νεαρό βόδι είναι αυτός
Εντούκαει το ι δάτθυλε μι = χτύπησα το δάχτυλο μου.
Από τα σύνταχα ένι δενάχα α κα ν αμέρα= από το πρωί δείχνει η καλή ημέρα .
Με το δέμα δέει ννι= με το σχοινί δέσε το.
Κα δένανη = καλή δύναμη
Το δετζhικό ξερίε τα φύα σι = το δέντρο έρριξε τα φύλλα του..
Τσι δέϊμα ένι έγκειννι θα λιουϊθεί = τι δέσιμο είναι αυτό θα λυθεί.
Βράσε γκάνα δέημα να φάμε.= βράσε κάνα κολοκυθάκι να φάμε.
Κα δεξίματα από τα καμπτζία ντι να έχερε. = καλά δεχούμενα(νέα, μαντάτα) να έχεις από τα παιδιά σου..
Εβούτσε ο δέρςhε τθα Παλιόχωρα λιμνιάε το μέρι τσαι χάτθαει αντροίποι=βούλωσε η καταβόθρα στην Παλιόχωρα, λίμνιασε το μέρος καί χάθηκαν ανθρώποι.
Υγεία τσαι να ννιλήνουμε τα γρούσσα νάμου θιλενάδε τσαι θίλοι.
……….ΕΜΕ ΝΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ…..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *