ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

……. ΕΜΕ ΝΝΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……
Τσιουρακά τσαι Δέφτερα 2–22 του Γενάρη 2024: Α Τσακωνοπαρέα.
………..Ν,ν και προφορά του……

Όπου το (ν) προφέρεται απλά (χωριάτικα) το γράψαμε με δύο (νν)
Τα δύο (ν) έχουν να κάνουν με τήν προφορά και όχι την ορθογραφία. πχ: εζού έννι έγκου = εγώ πάω . Έγκειννι= αυτό. Έκειννι = εκείνο είννι= είναι. Ο’ννι= δεν είμαι. Ου ‘ννι= δεν είναι

Όπου το (ν) είναι υπερωικό το αφήνουμε ως έχει.
πχ: έντενη, έντανη ένι έγκου, έγκα= αυτός, αυτή πάει.

Έγκειννι, έκειννι ένι έγκουντα= αυτό, εκείνο πάει
Έντενη,έντανη= ο ‘νι έγκου, έγκα = αυτός αυτή δεν πάει
Έγκειννι, έκειννι ο’νι έγκουντα = αυτό,εκείνο δεν πάει

Όπου υπάρχει λέξη που έχει να κάνει με «Τσακώνικα, Τσακωνιά»την αφήσαμε ως έχει .

…Επίσης προσθέσαμε το (h) μουσικός τόνος της
αρχαιότητας που την θέση του πήρε το (Η), αργότερα η δασεία ως που εξαλείφτηκε. πχ τςhάχου = τρέχω. Τςhού= τρώ
Σhίντα = ρίζα. Σhάμντα = βέργα

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *