ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

Θα έκι άδικο Σάμερε τθα γεννητουρογιορτά τα Τσακωνοπαρέα να μην οράμε του Γειτόνισε Θωμαή  τσαι Σιούλα….

 

………… ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……….. 

Τσιουρακά τσαι Δέφτερα 2–3 του Αουνάρη 2023: Α Τσακωνοπαρέα . 

Θωμαή τσαι Σιούλα #53: του Πάνου Μαρνέρη . 

Θ:Σιούλα ε  Σιούλα κιά έσι ;

Σ:Ογή Θωμαή  α ούρα α κα γειτόνισα μι .

Θ:Ούρα κα, ούρα κα, σαν το ύο ένι περού ο τσαιρέ . 

Σ:Μην αλήνερε ύο σαν ανάλιγο δούτσε νάμου ο Θεός έδαρη τελευταία!!! 

Θ:Αλήιθα τσ’απαλήιθα γειτόνισα μι τσι Σερικχή έκι έντενη, ο ‘σι αούα  μι;

Σ:Γιάκεινη πέκα μην αλήνερε ύο πάσα άβα μέρα Τζούρ, τζούρ, δόξα νάχει τ’όνουμα σι ούτε Γενάρη να έκι .

Θ: Ναί δά. Ορή κακότθο  περάτσε τσαι ο Σερικχή τσαι μπάκαμε τον Αουνάρη . 

Σ: Μη σ’αλήνερε Σερικχή τσαι Αουνάρη βρε Θωμαή νάχερε ταν εφτσή μι νάχερε . 

Θ: Γιατσί βρε Σιούλα έτρου ου ‘νι αούντε σι ; 

Σ: Έτρου σι ήγκιαει αούντε.. 

Θ: Κια ένι το κακό τότθενες μαθέ… 

Σ: Όξα ποίερ ένι σερίντου τσαι αουνού το Σάμερε ναμέρα καψο Θωμαή.. 

Θ: Τσαι όγω τού ότσι ου ‘νι σερίντουντε τσαι αουνούντε να νάτσωει τουρ ονουμασίλε, έσι τα κά ντι;

Σ: Τσαι βέβια να σ’άτσωει.. 

Θ: Τσαι πφου να σ’αλήωει γειτόνισα μι ;

Σ: τον ένα  κακιουρλιά τσαι τον άλλε μπλουτςhαρισιά, άμα το θεό πλέα με κχράερε…. ένι έγκα να ποίου γκανιά ιδουλεία .. 

Θ: Χαχαχα . Το Θεό ντι ο ‘σι έχα……

………Αγάκη τσαι υγεία θιλενάδε τσαι θίλοι ……

……….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……..

…………

Θ:Σούλα η Σούλα που είσαι;

Σ:Εδώ είμαι Θωμαή ώρα καλή γειτόνισσα μου . 

Θ:Ώρα καλή, ώρα καλή, σαν το νερό περνάει ο καιρός. 

Σ:Μη λες νερό σαν λίγο να μας έδωσε ο θεός τώρα τελευταία!!! 

Θ:Αλήθεια και απαλήθεια γειτόνισσα μου τι θεριστής ήταν αυτός δε μου λες;

 Σ:Γι’ αυτό είπα μη λες νερό, κάθε άλλη μέρα Τζουρ τζουρ δόξα να ‘χει το όνομα του, ούτε Γενάρης να ήταν. 

Θ: Ναι μαθέ. Να που να πάει στο κακό,πέρασε ο  Θεριστής και μπήκαμε στον Αλωνάρη. 

Σ:Μην τους λες θεριστή και Αλωνάρη βρε Θωμαή να έχεις την ευχή μου νάχεις. 

Θ:Γιατί βρέ Σιούλα έτσι δεν τους λένε;

Σ:Έτσι τους λέγανε…

Θ: Και που είναι το κακό τότε μαθές;

Σ:Ποιος θερίζει και αλωνίζει το σήμερα ημέρα καψερή Θωμαή.

Θ: Και λόγω του ότι δεν θερίζουν και αλωνίζουν  να αλλάξουν τις ονομασίες; είσαι με τα καλά σου;

 Σ:Και βέβαια να τις αλλάξουν .

Θ:Και πως να τους πουν γειτόνισσα μου;

 Σ:Τον ένα  Κατουρλιά και τον άλλονε Μπανιαριστή… άμα το θεό πια

 μ’ έσκασες… πάω να κάνω καμιά δουλειά .. 

Χα χα χα το θεό σου δεν έχεις

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *