ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

Άλλιου ένα καμπτζί πφι ένι ποίντα ταν προσπάιθα σι ταν ηρωικά για να μάθει τα γρούσσα νάμου . Μπράβο καμπτζί,μι όλοι ντ’έμε καμαρούκχουντε .

………… ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……….

Τσιουρακά τσαι Δέφτερα 18–19 του Σερικχή 2023: Α Τσακωνοπαρέα . 

Ηφαιστίωνα: του Πάνου Μαρνέρη . 

Το όνουμα μι ένι Ηφαιστίωνα. Τον αφέγκη μι νι είννι αούντε 

´Ολσι τσαι τα Μάτη μι Μπεσμίρα . Ένι έγκου τθο Δημοκικό σκολείε του Τερού. 

Ένι Θέου να μάθου Τσακώνικα γιατσί ένι αρχαία γρούσσα τσαι ο ‘νι πρέπουντα να χαϊθεί. Έννι πρεσσιού περήφανε πφι ένι νι έννι μαθαίνου. 

Εκχαρά από τον τσύριε Πάνο να ποίου έγκεινι το βιντεάτσι, να νι οράνει τσαι άβα καμπτζία τσαι να μόλοει να ποίουμε Τσακώνικα παρέα . Έμε περαήχουντε πρεσσιού ωραία, τσαι έμε μαθέντε. 

Θα μάθου τσαι εζού Τσακώνικα σαν τα τσάδεφο μι τα Μπαρμπαρίνα. 

Όα ενεί τα μιτσά καμπτζία ο θ’αφήμε τα γρούσσα να χαϊθεί . 

Φχαριστού πρεσσιού τσαι Έννι καού όα τα καμπτζία να μόλοει τθα Τσακωνομαθήματα … 

Α ούρα α κα τσαι να έχουμε υγεία ….. 

…ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ΤΣΑΙ ΕΜΕ ΜΑΘΕΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ…

Το όνομά μου είναι Ηφαιστίωνας. Τον πατέρα μου τον λένε Όλσι και τη μητέρα μου Μπεσμίρα.  Πάω στο δημοτικό σχολείο του Τυρού. θέλω να μάθω τα Τσακώνικα γιατί είναι αρχαία γλώσσα και δεν πρέπει να χαθεί. Είμαι πολύ περήφανος που την μαθαίνω .

Ζήτησα από τον κύριο Πάνο να κάνω αυτό το βιντεάκι, να το δούνε κι άλλα παιδιά και να έρθουν να κάνουμε Τσακώνικα παρέα. 

Περνάμε πολύ όμορφα και μαθαίνουμε. Θα μάθω και εγώ Τσακώνικα σαν την εξαδέλφη μου την Μπαρμπαρίνα.  Όλα εμείς τα παιδιά δεν θα αφήσουμε τη γλώσσα να χαθεί. 

Ευχαριστώ πολύ και καλώ όλα τα παιδιά να έρθουν στα τσακωνομαθήματα. 

Η ώρα η καλή και να έχουμε υγεία . 

…ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ΚΑΙ ΜΑΘΑΙΝΟΥΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ….

2 Responses

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *