ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

Δεσποινούλι νάμου, ντ’έμε φχαριστούντε  περσιού τσαι ντ’έμε καμαρούκχουντε. Τσ’ έγκεινη το καμπτζί ένι πολυάσχολε με του σπουδέ σι αλλά ένι ερέχουντα χρόνε να βοηθεί  τθα προσπάϊθα νάμου. .

……………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …….. Δέσποινα 

Τσιουρακά τσαι Δέφτερα 16–17 του Αουνάρη 2023: Α Τσακωνοπαρέα 

Κουιτέ #181: από το βιβλίε «ΚΡΑΥΓΗ» 

Διαστσευή τσαι γραφτέ τθα Τσακώνικα από τον Πάνο Μαρνέρη . 

Τθα μπασιά του σκολείου ήγκιαει στέκουντε πρεσσοί Γερμανοί. 

Όσα κοτού να νιλήερε μαειδέ τσαι να οράρε συτζενή. Όρπα πουρτέσε στάμαει τσαι ενεί, α οικογένεια ολάτσερε . 

Χουρίαει νάμου. Οι αϊθήνε μι τσαι ο αφέγκη μι εζάκαει τθαν ίσιε μερία , εζού με τα μάτη μι τθα σhοβά μερία. Το τσι έκι γινούμενε όσιου έμαει κλειστοί τάσου ο ‘νι αμογηκχούμενε . Έμαει ορούντε από τα παναϊθούρια  τουρ  ικχάρε τσαι έμαει αούντε  αναμεταξύ νάμου. «Πω πω θα να μου δάνει. Ξοίκα απατζά, ξοίκα ογή, κχάρα ξοίκα οπά καπινοί…» Ξοίκα έγκεινη, όρα έκεινη… Κάκοιε στιμή άγκαει τουρ ατσhοίποι, σε μπαλήκαει από,τον κίσου πόρε, ο καταβήκαμε πότε…Ούτε σ’οράκαμε μαειδέ έμαει νιουρίζουντε κιά σ’αποσούκαει.

Τάσου σ’ένταοι όα βαλήκαει κχάρα  τσαί τθο σκολείε . Τσινήκαει οι καπινοί από τα πατούματα . «Θα δάμε, έμε δαίσουντε , έμε δαίσουντε…….»Να έχουμε υγεία τσαι αγάκη του καρδίε νάμου . 

…………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………….

Στην είσοδο του σχολείου στέκονταν πολλοί Γερμανοί δεν μπορούσες να μιλήσεις, μήτε και να δεις ένα συγγενή. Εκεί μπροστά σταθήκαμε κ’ εμείς, η οικογένεια ολόκληρη.  Μας χώρισαν. Τα αδέλφια μου και ο πατέρας μου  πήγαν στην δεξιά μεριά και εγώ με τη μητέρα μου στην αριστερή μεριά. Το τι γινόταν όσο είμαστε κλεισμένοι μέσα δεν ομολογείτε. Βλέπαμε από τα παράθυρα τις φωτιές και λέγαμε μεταξύ μας:  «Πω,πώ θα μας κάψουνε… κοίταξε απέναντι, κοίταξε εκεί φωτιά κοίτα εκεί καπνοί, κοίτα αυτό, κοίτα εκείνο…. Κάποια στιγμή πήραν τους άντρες και τους έβγαλαν από την πίσω πόρτα. Δεν καταλάβαμε πότε, ούτε τους είδαμε, μήτε και γνωρίζαμε που τους πήγανε. Μέσα σε αυτά όλα,έβαλαν φωτιά και στο σχολείο. κίνησαν οι καπνοί από τα πατώματα : «θα καούμε, καίμε, καίμε.».

….Να έχουμε υγεία και αγάπη στις καρδιές μας…

…………ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ………  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *