ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

……………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ……………. Μεταξένια
Τςhίτα τσαι Τίτιντα 23–24 του Γενάρη 2024: Α Τσακωνοπαρέα .
Κουιτέ #225 από το βιβλίε «ΚΡΑΥΓΗ»
Διαστσευή τσαι γραφτέ τθα ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ από τον Πάνο Μαρνέρη .

Ο αφέγκη μι έκι τάνου τθο σhίνα . Ότσι οράτσε του νικχάρε τσινήτσε τσαι κάνε τθα Καλάβρυτα , για να τςhθαχήτσει τσαι ετήνε το μονοπάκι του Σκωρεμού μαζί με όλοι τουρ άλλοι τθο Σhηνί του Καπή.
Τουρ 11 του Δετσέμπρη ξεκχακχούαει του 3 Γερμανοί αβουτοί, πφι ήγκιαει έχουντε ξεριστέ οι αντάρτοι τθο κηγάϊδι τθο μεταλείε του Παπαντρέου τσαι πφι υστερούτερα κχακχούαει οι Καλαβρυτινοί.
Του 13 ταν σύνταχα μαθήκαμε ότσι άκια να μαζουτθούμε τθο σκολείε.
Έννι θυνηκχουμένα πφι εκάναει τα τσέα νάμου στρακιώτοι. Ήγκιαει ξοικάζουντε τσαι ψαφούντε. Ένα από έτεοι, πφι έκι Έλληνα, πέτσε νάμου: —Άρετε ένα μπέτσιμο τσαι ένα άντε τσαι έτζετε τθο σκολείε.
Σαν εσούκαμε οπά να ήγκιαει χουρίζουντε . Τουρ ατςhοίποι από ταν ίσιε μερία τσαι του γουναίτσε τθα Σhοβά. Σαν γιομήκαει τα χουρίσματα μπαλήκαει τουρ ατςhοίποι τάτσου.
Α μάτη μι έκι πρεσσιού νέα τότθε 48 χρονού ίσια με τον αφέγκη μι .

Να έμε κα τσαί να έχουμε ταν υγεία νάμου θιλενάδε τσαι θίλοι …..
……………..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …………….

Ο πατέρας μου ήτανε επάνω στο βουνό. Μόλις είδε τις φωτιές ξεκίνησε και ήρθε στα Καλάβρυτα, για να περπατήσει κι αυτός το μονοπάτι του θανάτου, μαζί με όλους τους άλλους στο λόφο του ΚΑΠΗ. Στις 11 του Δεκέμβρη ξέθαψαν τρεις Γερμανούς λαβωμένους που είχανε ρίξει οι αντάρτες στο πηγάδι στο μεταλείο του Παπανδρέου και που υστερότερα έθαψαν η Καλαβρυτινοί.
Στις 13 το πρωί μάθαμε ότι θα μαζευτούμε στο σχολείο. ΑΘυμάμαι που ήρθανε στο σπίτι μας στρατιώτες. Εκοίταζαν και έψαχναν. Ένας από αυτούς που ήταν Έλληνας μας είπε: Πάρετε από μία κουβέρτα και ένα ψωμί και πηγαίνετε στο σχολείο. Σαν φτάσαμε εκεί μας χωρίζανε τους άντρες από τη δεξιά μεριά και τις γυναίκες στην αριστερή. Αφού γέμισαν τα δωμάτια, έβγαλαν τους άντρες έξω.
Η μάνα μου ήταν πολύ νέα τότε 48 χρονών, ίσα με τον πατέρα μου.
Να είμαστε καλά και να έχουμε την υγεία μας φιλενάδες και φίλοι.
……………ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …………..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *