ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

Το μισοβδόμαδε κοκιάε, ο ήλιε συνταχούλια εκχράε 

Απ’ τά θάσσα θυτρούτσε τουρ αχκίνε σι απρούτσε

Το μισοβδόμαδο κόπιασε,ο ήλιος με το πρωί έσκασε 

Απ’την θάλασσα εφύτρωσε, τις ακτίνες του άπλωσε. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *