ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………Ηλιάνα Ολυμπίου

Τςhίτα τσαι Τίτιντα 26-27 του Σετθέμπρη 2023: Α Τσακωνοπαρέα . 

Κουιτέ #195 από το βιβλίε «ΚΡΑΥΓΗ»

Διαστσευή τσαι γραφτέ τθα Τσακώνικα από τον Πάνο Μαρνέρη.. 

Τσι να πεί; Ποίε να γλυτούει; Γκανένα ο ‘κι πορού να φύτσει. Οι Γερμανοί ήγκιαει έχουντε συγκιουτέ το χωριουδάτσι με φύλατσε .Οι έρμοι οι Καλαβρυτινοί πφατζικουτοί τάσου τθον εδικό σου τόπο . 

Έκι τσαι πρόεδρε τθα Καλάβρυτα . Ατσhά α ευθύνη σι . Πουρτέσε γκρενίλα  τσαι κίσου ρεμακία . Πάντα ένι στσεγκουμένα το μαρτύριε σι τσαι τουρ ατέλειουτοι ούρε πφι επεραήε έτανη τα νιούτθα. 

Ο ‘νι πορούα τσαι ούτε θέα ένι να μόλου ποτέ τθα θέση σι . Ίσως ο σκοτουμό να κάνε σα λύτρουση. Τάχα Πφουρ ενιούτσε σαν ενιάτσε το Ντούμα τα κχαμπάνα τα σύνταχα; Τάχα σαν έκι μπαήνου τον ανήφορε για του Καπή μεριάτθε το μυστικό σι με γκανένα; Σε ένταει τα ρωτήματα ο άγκα ποτές απογημό, γιατσί απλά ο ματαοράκα νι ζωντανέ… Έδαρη πφι όα είνι παρήντα τον εμαλέ μι ένι μισό καταβαίνα το Δράμα πφι έκι περαήχου…Ένι παλαίγκα να κατάβου το βάσανε πφι έκι περαήχου τσαι το σαράτσι πφι νι έκι τσhούντα… 

Να νιουρίζει το ότσι θα σκωρεϊθει, να μην ξοικάξει να γλυτούει, αλλά προκιμήτσε  το θάνατε μαζί με του συχωριανοί σι……

……..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……..

Τι να κάνει; ποιον να γλιτώσε; Κανένας δεν μπορούσε να φύγει. Οι  Γερμανοί είχαν ζώσει το χωριό με φύκακες σκοπούς. Οι  έρημοι Καλαβρυτινοί παγιδευμένοι μέσα στον δικό τους τόπο.  Ήταν και πρόεδρος στα Καλάβρυτα.  Μεγάλη η ευθύνη του, μπρός γκρεμός και πίσω ρέμα…. Πάντα σκέφτομαι το μαρτύριο του και τις ατέλειωτες ώρες που επέρασε εκείνη τη νύχτα.  Δεν μπορώ και ούτε θέλω να έρθω ποτέ στην θέση του. Ίσως ο σκοτωμός να ήταν η λύτρωση.  Τάχα πως ένιωσε σαν άκουσε το χτύπημα της καμπάνας το πρωί;

 τάχα σάν ανέβαινε την ανηφόρα για του ΚΑΠΗ μοιράστηκε το μυστικό του με κάποιον;  Σ’ αυτά τα ερωτήματα δεν πήρα ποτέ απάντηση γιατί απλά δεν τον ξαναείδα  ζωντανό.. Τώρα που όλα μου έρχονται στο μυαλό, μισοκαταλαβαίνω το δράμα που περνούσε……

 Προσπαθώ να καταλάβω το βάσανο που περνούσε και το σαράκι που τον έτρωγε……….

Να γνωρίζει πως θα πεθάνει και να μην προσπαθήσει να γλιτώσει το τομάρι του, παρά προτίμησε τον θάνατο μαζί με τους πατριώτες του . 

……ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *