ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

…………ΕΜΕΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ………..

Τςhίτα τσαι Τίτιντα 23–24 του Αμάη 2023: Α Τσακωνοπαρέα 

Θωμαή τσαι Σιούλα #51 του Πάνου Μαρνέρη .  

Σ)Θωμαή ε Θωμαήηη……

Θ) Αμέρα κα Σιούλα, πφούρ είνι τα κέφια. 

Σ) Αμέρα κα γειτόνισα πφου να ζάνει γειτόνισα…. Ααχ γεράματα .. 

θ)Μη τσαι ματαλήερε έντανη τα κουβέντα νιάτσερε οπά!!! 

Σ)Αλήιθα ένι γειτόνισα… αλλά τσι να ποίουμε …

Θ)Ορή τα καλλιτέρα έσι βάνα κάτου μονέ καμούσου από όρπα χάμου.

Σ) Ο’σι αούα μι βρε Θωμαή..ζωή νάχωει τα καμπτζιούλια ταν ατσιπέρη τα γιορτά τσι ωραία να μην αβασκαθούνει . 

Θ) Οράτσερε σι βρε Σιούλα το ένα καλύτερε από το άλλιου . 

Σ)Ναι τα ορκούλια μι, μιτσά τσα οι ατςhά  έγκα α γρούσσα σου ροδάνι.

Θ) Μαζούτθε τσαι ο κόσμο να σι καμαρούει .. 

Σ) Χαλάλι σου, οι γονείε σου θα  είνι πρεσσιού περήφανοι για ένταοι τα καμπτζία . 

Θ) Τσαι έτρου ένι πρέπουντα . Όλοι να μου είνι ποίντα περήφανοι  ζωή νάχωει, όλιου το χωριουδάτσι  τσαι όλοι του ξένοι πφι εκοκιάνει . 

Σ) Βρε εζού κοντεύα να σπουρίξου τα βάμματα . 

Θ) Μ’εζού… τουρ εψιλοί σ’έμα ψένα αβέρτα. 

Σ) Ορή κακότθο ταν εφτσή νάμου νάχωει να είνι κα τα καμπτζία .

Θ) Ορή το καουτσαίρι τθα Τσακωνογιορτά νάμου θα σι καμαρούμε πλέκιεριου   τσαι κίσου θα σι ντούμε τσαι παλάνια . 

Σ) Έτρου, έτρου  να απαραμάει α έρμο γρούσσα νάμου .. 

Υγεία σε όλοι νάμου τσαι ιδίως τα καμπτζιούλια νάμου . 

……..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……..

Σ)Θωμαή εε Θωμαή… 

Θ) Καλημέρα Σούλα, πως είναι τα κέφια; 

Σ) Καλημέρα γειτόνισσα, πώς να πάνε, αααχ γεράματα.. 

Θ) Μην το ξαναπείς αυτό, Μην ξαναπείς αυτή την κουβέντα άκουσες εκεί….

Σ) αλήθεια είναι γειτόνισσα, αλλά τι να κάνουμε…

Θ) Να την καλύτερη βάζεις κάτω, μόνο καμώσου σου από εκεί χάμω. Σ)Δε μου λες βρε Θωμαή, ζωή να ‘χουνε τα παιδάκια, στην προχθεσινή γιορτή τι ωραία να μην  αβασκαθούν; 

Θ)Τα είδες βρε Σούλα το ένα καλύτερο από το άλλο. 

Σ)Ναι τα oρκούλια μου  μικρά και μεγάλα, πήγαινε η γλώσσα τους ροδάνι.

Θ)Μαζεύτηκε ο κόσμος να τα ακούσει.. 

Σ) Χαλάλι στους γονείς… θα είναι πολύ περήφανοι γι αυτά τα παιδιά. Θ)Και έτσι πρέπει όλοι μας, όλους μας μας κάνουν περήφανους ζωή να χουν, όλο το χωριό και όλους τους ξένους που κόπιασαν . 

Σ)Βρε εγώ κόντεψα να βάλω τα κλάμματα!!!

Θ) Εγώ τα μάτια μου τα σκούπιζα συνέχεια. 

Σ)  Να που να πάει στο κακό την ευχή μας να έχουνε και να είναι καλά τα παιδιά. 

Θ) Να το καλοκαίρι στην Τσακωνογιορτή μας θα τα καμαρώσουμε περισσότερο και θα τους χειροκροτήσουμε πάλι. 

 Σ)Έτσι,έτσι  για να παραμείνει η  έρημη γλώσσα μας. 

Υγεία σε όλους μας και ιδιαίτερα στα παιδιά μας…

………ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ…….. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *