ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

Φχαριστούντε πρεσσιού Σταματού . 

………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …….Σταματίνα 

Τςhίτα τσαι Τίτιντα 20–21του Σερικχή 2023: Α Τσακωνοπαρέα .

Κουιτέ #167 από το βιβλίε «ΚΡΑΥΓΗ»

Διαστσευή τσαι γραφτέ τθα Τσακώνικα από τον Πάνο Μαρνέρη … 

Τουρ αμέρε πφι ενάτθε το κακό ένι θυνηκχουμένα ότσι κατακρέβαει του τσέλε τσαι αποσούκαει τα κρεψιμέϊκα τθο σταθιμό. 

Τα Δέφτερα πφι ενάτθε το ατςhέ κακό όλοι ετθάκαμε ανταριαστοί. 

Επέκαει νάμου να μαζουτθούμε τθο σκολείε. Άλλοι ήγκιαει φοζουμένει, τσαι άλλοι γκριουφουμένει. Σαν εντούτσε α κχαμπάνα επέτσε ο τσείε μι … «Τσι να ποίουμε , ανέ ζάμε τσαι ενεί όρπα πφι είνι έγκουντε όλοι» Τσινήκαμε λοιπόν με ένα μπέτσιμο του χέρε νάμου τσαι λίγο άντε γιατσί ο ‘μαει νιουρίζουντε τσι άκια να ναθούμε. 

Ο τσείε μι έκι έχου γιούρε τά εκατό κιά φασιούλι. Όξα πφου νι εκάνε τσαι γιουρίε  τα τσέα, νι άτζε τσαι νιε γκριούβε ακατούσε από νία σιδερένιε καρότσα, πφι έκι απαραματά από το μεταλείε . 

Επέτσε μι λοιπόν: «Έα να ζάμε παρέα».Α Μάτη μι έκι τσιόατες μπατά  τάσου τθο σκολείε. Γιουρίαμε λοιπόν τα τσέα τσαι γκριούβαμε το φασιούλι . . 

Αγάκη του καρδίε νάμου  τσαι υγεία σε όλοι νάμου 

 .

……….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………….

……

Τις ημέρες που έγινε το κακό θυμάμαι ότι κατάκλεψαν τα σπίτια και πήγαν τα κλεψιμαίικα στο σταθμό. Την Δευτέρα που έγινε το μεγάλο κακό, όλοι σηκωθήκαμε αναστατωμένοι. Μας είπαν να μαζευτούμε στο σχολείο. Άλλοι φοβόσαν κι άλλη κρυβόσαν. Σαν χτύπησε η καμπάνα είπε ο θείος μου. «Τι να κάνουμε, ας πάμε και εμείς εκεί που πάνε όλοι». Κινήσαμε λοιπόν με μία κουβέρτα στα χέρια και λίγο ψωμί γιατί δεν γνωρίζαμε τι θα απογίνουμε… Ο  θείος μου είχε γύρω στα 100  κιλά φασόλια. Δεν ξέρω πως του ήρθε και γύρισε στο σπίτι, το πήρε και το έκρυψε κάτω από μία σιδερένια καρότσα, που είχε απομείνει από το μεταλείο.  Μου είπε λοιπόν «έλα να πάμε παρέα»

 Η μάνα μου είχε κιόλας μπεί μέσα στο σχολείο. Γυρίσαμε λοιπόν στο σπίτι και κρύψαμε  τα φασόλια. 

……Αγάπη στις καρδιές μας και υγεία σε όλους μας…….

…………ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *