ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο


………… ΕΜΕ ΝΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ……….
Τςhίτα τσαι Τίτιντα 14–15 του Αμάη 2024: Α Τσακωνοπαρέα.
Το κηγάϊδι νη τηγάϊδι τθα Δέσποινα τα Παλιόχωρα: του Πάνου Μαρνέρη .

Το κηγάϊδι τθα Δέσποινα ένι έγκειννι ογή .Παλιά έγκειννι το τηγάϊδι έκι ανοιτθέ τσαί αγκατητέ με απφαλίε. Από τα ννία μερία (ταν βορειοδυκικά) έκι έχουντα σκάλε. Έσα κχαμπαίνου, γκάνα δύου σκαοπάκια,(ανάλογα με το πόσιου ύο έκι έχουντα) τσαί τθαν σhοβά ντι χέρα,βορειοανατλικά) έκι κρεμαστά ννία εικόνα α εικόνα τα Δεσποίνη .. Το κηγάϊδι έτρου αννοιτθέ ννι εθυνήμα αλλά ο ‘ννι θυνηκχούμενε του σκάλε τσαί ταν εικόνα . Ισως πιο παλιά να έκι ερικχούμενε τσαί Άγιε τα Δεσποίνη,γιάκειννι ο παπά Λία ο Ψαρολόγο εμποίτσε ενέργειε ως να χκιστεί έντενη ο Άγιε, Α Δέσποινα του Ορειόντα . Ο ‘ννι ννιουρίζου γιατσί το ιερέ ένι ξοικάζουντα το Βορία. Έμε έχουντε δύου εκδοχέ α) έλλειψη χώρου τσαι β) Οι Αγίουνε τσαί ναοί τθου Τσάκωνε ήγκιαει ορούντε τον Βορία, όπφουρ ο ναό του Επικούριου Απόλλωνα….Ήγκιαει χκισκουμένει έτρου για να θυνίχουντε τον τόπο από ούγοιε έκαναει. Όπφουρ όλοι έμε ννιουρίζουντε οι Δωριείς τσαί οι Μινύε, (οι προγενέστεροί σου) εκάναει από το Βορρία. Ίσως τσαί ο Παπά Λία να έκι έχου έγκειννι τθον εμαλέ σι…Από ό,τσι έννι έχου ννιατέ όλοι οι Αγίουνε πφι εχκίσταει τθα πολικεία του Ορειόντα μπρού ταν Τουρκοκρατία, ( από το 1000 ως το 1260 πφι ννιε δάκαει τελεία οι Σταυροφόροι) το ιερέ σου έκι ορούντα Βορειοανατολικά……..
Να έχουμε υγεία,να κιμήνουμε τον τόπο νάμου τσαί τα γρούσσα νάμου… ΕΜΕ ΝΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …….

Το πηγάδι της Παναγίας είναι αυτό εδώ. Παλιά αυτό το πηγάδι ήταν ανοιχτό και φραγμένο με απαλιές. Από τη μία μεριά, την βορειοδυτική είχε σκάλες. Κατέβαινες ένα ή δύο σκαλιά, αναλόγως με την στάθμη του νερού, και στο αριστερό σου χέρι, βορειοανατολικά, ήταν κρεμασμένη μία εικόνα η εικόνα της Παναγίας. Το πηγάδι έτσι ανοιχτό το θυμήθηκα, αλλά δεν θυμάμαι τις σκάλες και την εικόνα. Ίσως πιο παλιά να βρισκόταν και εκκλησία της Παναγίας γι’ αυτό ο Παπα Ηλίας ψαρολόγος έκανε ενέργειες ώστε να χτιστεί αυτή η εκκλησία: η Παναγιά του Οριόντα. Δεν γνωρίζω γιατί το ιερό βλέπει τον βοριά. Έχουμε δύο εκδοχές: Α) έλλειψη χώρου και
Β) οι εκκλησίες και ναοί τον Τσακώνων έβλεπαν Βοριοανατολικά, όπως ο ναός του Επικούριου Απόλλωνα.
Χτίζονταν έτσι για να θυμούνται τον τόπο απ όπου ήρθαν.
Οπως όλοι γνωρίζουμε οι Δωριείς, και οι προγενέστεροι τους οι Μινύες, ήρθαν από το Βορά. Ισως και ο Παπαηλίας να είχε αυτό στο μυαλό του. Από ότι έχω ακούσει όλες οι εκκλησίες που κτίστηκαν στην χώρα του Οριόντα πριν την τουρκοκρατία, από το 1000 έως το 1260 που την έκαψαν τελείως οι Σταυροφόροι, το ιερό τους έβλεπε βορειανατολικά.
Να έχουμε υγεία και να τιμούμε τον τόπο μας και την γλώσσα μας. …………ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ………

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *