ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

……….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………. Δέσποινα .
Τςhίτα τσαί Τίτιντα9–10 του Γενάρη 2024: Α Τσακωνοπαρέα .
Κουιτέ #220 από το βιβλίε : «ΚΡΑΥΓΗ»
Διαστσευή τσαι γραφτέ τθα Τσακώνικα από τον Πάνο Μαρνέρη .

Σαν επεράτσε τσαι έγκεινη εκάνε να αραμάει τα τσέα νάμου όλιου το σόι. Ο ένα τάνου τον άλλε . Μαθήκαμε για τα συντέλεια . Εζάκαει πρεσσοί οπά τσαι μαζούκαει του διτσοί σου . Εζού ο ‘Ζάκα .
Του πλέτεροι σε κχακχούαει τθο Σhοβλέ μέρη, οπά πφι σάμερε είννι γραφτά τα ονούματα . Πέντε έξε αμέρε αργούτερα, α αϊθά μι έκι θεοκοφουμένα βούα. —Ζάμε, έκι αούα, να σι ερέσουμε..τσι θα ερέσουμε αργούτερα κόκκαα;.
Εζάκαμε: Εζου, α μάτη μι, α αϊθά μι τσαι ο αϊθή μι .
Σε ‘ρέκαμε τσαι σε ξεκχακχούαμε. Τα κορμούτσhια σου ου ‘γκιαει λιτά
γιατσί έκι χειμωνικό. Από τον αφέγκη μι έκι λείπα α έμισε τσιουφά. Τον αϊθή μι νιε σκωτούκαει με τα χαριστσικά βολή . Σε κχαμπαήαμε με ένα μπέτσιμο τθο νεκροταφείε τθα Καλάβρυτα τσαι σε κχακχούαμε ανάκοντα τον Άγιε. Μετά από τςhεί χρόνου σε μπαλήκαμε τσαι μαζούκαμε τα κοκκάλια σου.
Ανέ έχουμε ταν υγεία νάμου θιλενάδε τσαι θίλοι .
………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………
………
Σα να πέρασε κι αυτό ήρθε να μένει στο σπίτι μας όλο το σόι.
Ο ένας πάνω στον άλλον. Μάθαμε για την καταστροφή. Πήγαν πολλοί εκεί και μάζεψαν τους δικούς τους. Εγώ δεν πήγα.
Τους περισσότερους τους έθαψαν στο αριστερό μέρος, εκεί που σήμερα είναι γραμμένα τα ονόματα. πέντε —έξι μέρες αργότερα η αδερφή μου Θεοκοβόταν κλαίγοντας: Πάμε έλεγε να τους βρούμε, τι θα βρούμε αργότερα; Κόκκαλα; Πήγαμε: εγώ, η μάνα μου, η αδερφή μου και ο αδερφός μου. Τους βρήκαμε και τους ξεθάψαμε.
Τα κορμάκια τους δεν είχαν λιώσει γιατί ήταν χειμώνας. Από τον πατέρα μου έλειπε το μισό κεφάλι. Τον αδερφό μου τον σκότωσαν με τη χαριστική βολή. Τους κατεβάσαμε με μία κουβέρτα στο νεκροταφείο στα Καλάβρυτα και τους θάψαμε ανάκοντα στην εκκλησία. Μετά από τρία χρόνια τους βγάλαμε μαζέψαμε τα κοκαλάκια τους ….
Ας έχουμε ταν υγεία μας φιλενάδες τσαι φίλοι .
…………ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …………..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *