ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο


. ΤΣΑΚΩΝΟΠΑΡΕΑ ΜΗ
….Ο ΧΡΙΣΤΕ ΑΝΑΣΤΑΤΘΕ …..
Α Θοδωρού έκει ορούα τσε έκει μαθαίνα τσαινούρτσια πράματα , φανταχτερά , μαγικά , παρανυθένια . Έκει ταξιδέγκα σε τόποι μαγιτσοι ,σε όλε το πλανήτα ,πράματα πφι όκει έχα ορατέ , νιατέ , αλλα ούτε καν φανταστέ …
Έκει ξοδέγκα ατέλειουτοι ούρε απουρτέσε το μαγικό κουκί ,
ο ‘κει χοντέκχα να ξοικάζει . Αρχινήε να μη δίνει σημασία για τα μανάρια . Οι έρμοι κότθε πρεσοί αργακιναί , είγκιαει κουρνιάζουνται ατάγιστοι . Οι δουλείε τα τσελή ατελείουτοι .
Πρεσοί βολαί ως τσε το φαΐ έκει κιά τα το λουπάϊ , γιατσι έκει ξεχασκουμένα …..
ΚΑΛΕ ΞΗΜΕΡΟΥΜΑ …..ΠΑΝΤΑ ΜΕ ΥΓΕΙΑ…..
……..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *