ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

……….. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΔΑΚΩΝΙΚΑ ……… 

Τςhίτα 21 του Αμάη 2019. Α Τσακωνοπαρέα .. 

Διάλογο ιντερνέτι#10 : Του Πάνου Μαρνέρη . 

Γ)Έα Άλε μι έσι έχα τσαι εκιού ο ‘νι έτρου ; 

Σ)Ποίε γκανία δουλεία όρπα χάμου τσαι παράτει μι .

Γ)Γιατσι ο  ‘σι παραδεχουμένα ότσι έσι έχα τσαι εκιού ανοιτθέ ογαριασμό ;

Σ)Τα τσιουφά μι μ’ενι παρήντα να ανοίτσου . 

Γ)Ότσι τσαι να μ’αλήερε ο ‘νι κιστία ντι  . 

Σ)Ο ‘νι έχα μουτσουνόχαρτε  μα το Θεό 

Γ)Τσαι γιατσί βρε Σιούλα ο ‘σι ανοίντα ένα ογαριασμό να ναθούμε τσαι όρπα κολλέγισε . 

Σ)Νιάε μι , εζού έμα έχα παλιά  μουτσουνόχαρτε αλλά …. 

Γ)Αλλά τσι βρε θιλενάδααα … 

Σ)Να έμα αραμούα κίσου από του δουλείε μι , ο ‘σι θυμουμένα ογή τσαι δύου , τςhεί χρόνου πφι ο ‘μα μπαήνα τάτσου τσαι μ’έσα ποία παράπονα ; 

Γ)Ναι ναι βρε θιλενάδα έσα έχα γκάνα εξάνηνε αμάν έμα ποία να ντι οράου  ,  ουουου έτρου θα ναθού τσαι εζού ;

Σ)Μ’ έκι έχουντα τσυριευτέ τσαι ό ‘μα θέα να ποίου τσίπτα άλλιου ως πφι νι αναιμούκα τσαι ερέκα ταν υγεία μι . 

Γ)Βρε θιλενάδα έσι αούα να πάθου ετσιτάπα χουνέρι ; 

Σ)Το νου ντι , γιατσί εζού αφού εφαήτθερε τσαι έσα θέα να μάθερε ντε πέκα τσαι έδαρη έσι ξέρα ….  

Γ) Αααα θιλενάδα ο ‘νι ξέρααα , ό’νι ορούα μι κααα…. 

—————————————————————— 

Καλέ ξημέρουμα με μπόλικο υγεία να έμε πάντα κά … 

………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …………. 

—————————————————————————

Έλα πές μου έχεις και εσύ , έτσι δεν είναι ;

Κάνε καμμιά δουλειά έκει χάμω και παράτα με . 

Γιατί δεν παραδέχεσαι ότι και εσύ έχεις ανοίξει λογαριασμό ;

Το κεφάλι μου μούρχεται ν’ ανοίξω . 

Ότι και να μου πείς δεν σε πιστεύω . 

Δεν έχω  μουτσουνόχαρτο μα το Θεό . 

Και γιατί βρε Σιούλα δεν ανοίγεις λογαριασμό να γίνουμε και έκει φίλες ; 

Άκουσε με εγώ έχα παλιά μουτσουνόχαρτο αλλά…. 

Αλλά τι βρε φιλενάδα ; 

Να έμενα πίσω από τις δουλειές μου , δεν θυμάσαι εδώ και δύο 

τρία  χρόνια που δεν έβγενα έξω και μου έκανες παράπονα ; 

Ναι ναι βρε φιλενάδα είχες κάνα εξάμηνο , αμάν έκανα να σε δώ , ουουου έτσι θα γίνω και εγώ ; 

Με είχε κυριεύσει και δεν ήθελα να κάνω τίποτα άλλο ως που το πέταξα και είδα την υγεία μου 

Λες να πάθω και εγώ αυτή την συμφορά ;

Το νού σου γιατί εγώ αφού φαγώθηκες και ήθελες να μάθεις  

σου το είπα και τώρα ξέρεις …

Αααα φιλενάδα δεν ξέρωωω… δεν με βλέπωω καλααα…

Καλό ξημέρωμα με μπόλικη υγεία να είμαστε πάντα καλά .

……. ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *