ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

.

……….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……….

Τςhίτα 13 του Αγούστου 2019 . Α Τσακωνοπαρέα . 

Αίσωπο # 71 : .Διαστσευή από τον Πάνο Μαρνέρη .

 Σε κάκοιε πφι έκι κόφου κάβα κοντά σε ένα ποταμό νι εφύτζε το τσικούρι τσαι τσιτάε τάσου τθο ύο . Ο ‘κι ξέρου τσι να ποί γιάκεινη   εκατσάτσε το χειοπόταμο τσαι εκι βού . Ο Ερμή άμα τσαι εμαθήτσε ταν ελώτη νι ελυπήτθε πρεσιού εβουκχιάε τάσου τθο ποταμό τσαι 

εμπαλήτσε από τάσου το ύο ένα μααματένιε τσικούρι τσαι αφού νι  εδενάε νι ερωτήτσε : Έγκεινη ένι το τσικούρι ντι . Ο απογημό έκι όχι . Βουκχιάε κίσου τσαι έντανη τα βοά εμπαλήτσε ένα ασημένιε τσικούρι . Νιε ξαναρωτήτσε άμα έγκεινη έκι τσαι ο απογημό πάλι όχι . Ξανά βουκχιάε ο Ερμή τσαι έντανη τα βοά εμπαλήτσε το δικό σι τσικούρι .   Έτενη πφι έκι κόφου τα κάβα εχαρήτσε πάρα πρεσιού αλλά τσαι ο Ερμή εχαρήτσε απο ταν ειλικρίνεια σι ,  γιάκεινη νι εχαρίε όα τα τσικούρια . Ο άντρωπο σαν ανταμούτσε του κολλέγοι σι σε ξομογήτθε το τσι ενάτθε . Σε ένα από του θίλοι σι, νι εκάνε νία ιδέα να ποί τσαι έτενη το ιίδε . Εζάτσε λοιπόν τθο ποταμό τσαι αφού αφήτσε τα τσία σι τάσου τθο ύο εκατσάτσε τθο χειοπόταμο τσαι αρχινήε να βούνει. Ο Ερμή βουκχιάε τσαι εμπαλήτσε νια μααματένιε τσία τσαι νιε ρωτήτσε αν ένι δικά σι . Ναι , απογήτθε ετήνε . Ο Ερμή  καταβήτσε τα ψευκία τσαι ο δούτσε νι ούτε τα δικά σι .. 

Διδαχή: Ο Θεό ένι βοηθού του δίτσαιοι τσαι όχι τουρ κατσοί τσαι πονηροί …… 

..Καλε ξημέρουμα σε όλοι νάμου …με μπόλικο υγεία …. 

………….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………….. 

————————————————————————— 

Σε κάποιον που έκοβε ξύλα κοντά σε ένα ποτάμι του έφυγε το τσεκούρι και έπεσε μέσα στο νερό. Δεν ήξερε τί να κάνει γιαυτό κάθησε στην όχθη του ποταμού και έκλαιγε. Ο Ερμής σαν έμαθε την αιτ’ια τον λυπήθηκε πολύ βούτηξε μέσα στο ποτάμι και έβγαλε μέσα από το νερό ένα μαλαματένιο τσεκούρι και αφού το έδειξε τον ρώτησε: _ Αυτό είναι το τσεκούρι σου; Η απάντηση ήταν όχι. Βούτηξε πίσω και αυτή τη φορά έβγαλε ένα ασημένιο τσεκούρι. Τον ξαναρώτησε άν αυτό ήταν και η απάντηση ήταν πάλι όχι. Ξανά βούτηξε ο Ερμής και αυτή τη φορά έβγαλε το δικό του τσεκούρι. Εκείνος που έκοβε τα ξύλα χάρηκε πάρα πολύ αλλά και ο Ερμής εχάρηκε από την ειλικρίνειά του, γιαυτό του χάρη σε όλα τα τσεκούρια. Ο άνθρωπος σαν αντάμωσε τους φίλους τούτους εξομολογήθηκε το τι έγινε. Σε έναν από τους φιλικούς του του ήρθε η ιδέα να κάνει το ίδιο. Πήγε λοιπόν στο ποτάμι και αφού άφησε την αξίνα του μέσα στο νερό κάθησε στην όχθη και άρχισε να κλαίει. Ο Ερμής βούτηξε και έβγαλε μια μαλαματένια αξίνα και τον ρώτησε αν είναι δικιά του. Ναι, απάντησε εκείνος. Ο Ερμής κατάλαβε την ψευτιά και δεν του έδωσε ούτε τη δική του…

Διδαχή: Ο θεός βοηθά τους δίκαιους και ‘όχι τους κακούς και πονηρούς…

…Καλό ξημέρωμα σε όλους… με αρκετή υγεία….

………ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ………………

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *