ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ
ΤΣhίτα 1 Αγούστου 2017 . Τσακωνοπαρέα μη .
Καλε μήνα , να περαήχετε όμορφα .

Ενα Τεριώτα νία βοά Όρπα πφι έκει ποκίχου τα νιούτθα, νιε άτζε ο ύπρε τσε ενάτθε πολυμπρία . Το υίο επρίστε οα τα φυτά .
Καταλιακού όα μέρα το σέρι , ο ήλιε σε έκει φταίνου για τα κα .
Στσυφτοί όα ταν αμέρα κάτου από το λιοπύρι τσε καταϊδρουτοί
αλλα τραγουδούντε τσε καλαμπουρίζουντε , έκει ο μόνε τρόπο για να αντιμετωπιστεί έγκεινη το μαρτύριε .
Τα αφεγκικά είγκιαει ξοικάζουντα τσε έτρου σε γκανένα ο έργο ο ‘κει πρέπουντα να αραμάει κίσου . Το μεσαμεριανέ σου συνήθως , δεήματα βραστά με κάνα δύου κχιαούλε Άι . Έγκεινη όλιου το βάσανε τσε μαρτύριε για οχτώ οκάδε φαέ του γουναίτσε τσε δέκα για τουρ ατσοίποι . Για το σέρι τα κρίσα είγκιαει αρίκχουντε 10 οκάδε οι γουναίτσε τσε 12 οι ατσhοίποι
ΚΑΛΕ ΞΗΜΕΡΟΥΜΑ ΤΣΕ ΚΑΛΕ ΜΗΝΑ …

Τσε ο Άγουστε εμπάτσε , οα α Τσακωνιά ενιάτσε
Ενιάτσε για το γλέγκι νάμου , πφ’ ένει για τα γρούσα νάμου .

………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *