ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ . ΤΣΑΚΩΝΟΠΑΡΕΑ ΜΗ …..

Απο Όρπα Εσούκαμε τσε επατήτσε ο πούα νάμου σε Ελληνικό χώμα το χωριουδάτσι Νίκη . Οι χωριανοί να να μού επεριποιήτθαει . Αραμάκαμε κάνα  δύου αμέρε τσε μετά εζάκαμε τα Φλώρινα. Εμπήκαμε πρεσοί προσπάθειε να ερεστεί ένα  αυτοκίνητε να να μου αποσούει ταν Αθήνα , μάταια όμως . Εσούκαμε ταν Αθήνα μετά πλερωνής  τσε εζάκαμε τουρ Αλεβανταίοι . Ο μακαρίτα ο Παναγιώτη ο Μανούσο  ο αϊθή του Τραντάφυλλου να μου εμπήτσε το τραπέζι . Μετα εκχαμπάκαμε το Περαία το Νιχάλη Σωτήρου πφι έκει έχου καφενείε τσε να μου ετσεράτσε τσε έτενη…

ΚΑΛΕ ΞΗΜΕΡΟΥΜΑ.   ΠΑΝΤΑ ΜΕ ΥΓΕΙΑ … ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *