ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

…………..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……..,

Τςhίτα τσαι Τήτηντα 6–7 του Οχτώμπρη 2020: Α Τσακωνοπαρέα. 

Θιλενάδε #10:του Πάνου Μαρνέρη ..

Μπ: Θιλενάδα μι ταν παραπροτσιπέρη επέτσερε ότσι έμε για βάμματα  για ποίε νι λιανά , τσι έσα  θέα να αλήερε με έγκεινη ;

Δες: Ναι κολλέγισα για άλε νάμου να κατέβουμε τσαι ενεί …

Πολ: Βρε θιλενάδε ΕΜΕ ερικχουμένοι τθον εικοστέ αιώνα, τσαι έντανη α μουτσούνα ένι α καλυτέρα προφύατση. . 

Μπ: Για ταν ούρα, από ότσι ένι δενάχουντα ένι ότσι καλύτερε ένι ερικχούμενε . 

Δες: Ορή ένι το πιο φκηνέ, τσαι το πιο καλέ, τόσοι επιστήμονε είνι δουλέγκουντε τάνου σε έγκεινη το θέμα.

Πολ: Ορή από τον περατέ Φλεβάρη νη Μάτζη είνι παλαίγκουντε με έντανη τα πλεμονάρα  τσαι τσι εμπήκαει τσίπτα.. 

Μπ: Τόσιου εύκολε έσι αούα ότσι ένι ; Μπορεί να μην τσαι ερεστεί  φάρμακο νη το μπόλι ποτές… 

Δες: Άμα είνι να γλυτούνει αντροίποι από έντανη τα χλαπάτσα με το να φορήνουμε μουτσούνε ; Τότθενες να σι φορήνουμε. 

Πολ: Εζου ο πέκα να μη σι φορήνουμε, αλλά ένι λιγάτσι στσεφτικά. 

Μπ : Ένα δίτσηε νι έσι έχα , άκια να αλεί γκανένα ένι δενάχουντα ότσι ό ‘νι α προτεραιότητα σου . 

Δες: Έατθε τα συγκά νιούμου  τσι να ποίωει οι αντροίποι ; 

Πολ: Άμα έκι για γκανία μπόμπα να ‘ράρε πφου έκι θα νι έχωει ερεστέ; 

Μπ:χαχαχα . Χαλάλι ντι βρε θιλενάδα τσαι ο’μα είχα ντι νι είνι.. Να μάθουμε πέντε αράδε για να μπορέμε να άτσουμε ουριστά πράματα. 

Δες: Εατθε να δούμε του χέρε νάμου ότσι πράματος θα παλαίψουμε για έγκεινη . 

Πολ: χεϊ χεϊ ο’νι πρέπουντα να δίνουμε χεραψίλε…

Μπ: Να φορήνουμε μουτσούνε , να αφήουμε τα άβε δούναι

       Να έμε προσεχκιτσοί, ως πφι να ξεκουγκιστεί 

        Να ζάει τσαι να μη γιουρήσει μη  νι άρει τσαι νι ατθαήσει …..

 

……Καλέ ξημέρουμα : να τθάμε όλοι γιομάτοι υγεία . 

…………..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……………

 

…………………..

Μπ: Φιλενάδα μου πάρε προχθέςείπες ότι είμαστε για κλάματα για κάνε το λιανά τι ήθελες να πεις με αυτό ; 

Δες: Ναι φιλενάδα για πες μας να καταλάβουμε κι εμείς. 

Πολ:Βρε φιλενάδες βρισκόμαστε στον 20ό αιώνα και αυτή η  μάσκα είναι το καλύτερο για να προφύλαξη . 

Μπ:Για την ώρα από ότι δείχνει είναι το καλύτερο που υπάρχει . 

Δες:Να είναι το πιο φτηνό και το πιο καλό τόση επιστήμονες δουλεύουνε πάνω σε αυτό το θέμα… 

Πολ:Να από τον περασμένο Φεβρουάριο οι Μάρτιο προσπαθούνε με αυτήν την πνευμονία … και τι έκαναν τίποτα…. 

Μπ:Τόσο εύκολο λες ότι είναι; μπορεί να μην βρεθεί φάρμακο και εμβόλιο ποτές. 

Δες: Άμα είναι να γλιτώσουν άνθρωποι από αυτήν την κλαπάτσα με το να φοράμε μάσκες;  τότες να τις φοράμε… 

Πολ: Εγώ δεν είπα να μην τις φοράμε αλλά είμαι λίγο σκεπτική.. 

Μπ: Ένα δίκιο το έχεις θα έλεγε κανείς και δείχνει πως δεν είναι η προτεραιότητά τους.. 

Δες:Ελάτε στα συγκαλά σας τι να κάνουν οι άνθρωποι… 

Πολ:Άμα ήταν για καμιά βόμβα να δεις πως θα την είχαν εύρει …

Μπ:Χα χα χα χαλάλι σου βρε φιλενάδα και δε στο είχα να μάθουμε πέντε αράδες για να μπορέσουμε να αλλάξουμε μερικά πράγματα.. 

Δες: Ελάτε να δώσουμε τα χέρια μας ότι πραγματικά θα παλέψουμε  γι’ αυτό.. 

Πολ: χέϊ χέϊ δεν πρέπει να δίνουμε χειραψίες .. 

Μπ: Να φοράμε μάσκες, να αφήσουμε τα λάβε δούνε, 

       Νάμαστε προσεκτικοί ώσπου  να ξεκουμπιστεί         

       Να πάει και να μη γυρίσει , μη τον πάρει και τον σηκώσει  …. 

 Καλό ξημέρωμα…  να σηκωθούμε όλοι γεμάτη υγεία….

……….ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……….

    

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *