ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

…………. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………..
Τshίτα 27 του Φλεβάρη 2018 .. ΤΣΑΚΩΝΟΠΑΡΕΑ ΜΗ ..

Α γρούσα λοιπόν ένει ανήκα σε όλοι τσε όλοι είνει έχουντε τα ιίδα διτσαιούματα . Ένει πρέπουντα να δενάτσουμε αγάκη , τσε να καοσωρίσουμε έτεοι πφι είνει ποίντε τα προσπάϊθα . Εζού τσε α ΤΣΑΚΩΝΟΠΑΡΕΑ Νιε έμε ποίντε κάθε χρόνε το θεατράτσι , τα σχολεία το fb κάθε αμέρα . Νιε ένει δειλούκχου με δάκρυα ότσι όποιε ένει προσπαθού ένει αξιέπαινε . Ο ‘ νει υπάρχα στάθμη για το βαθημό τα προσπάϊθα . Πάρα μόνο τα παλάνια , το χεροκρότημα Όλοι ΑΡΙΣΤΑ ΤΣΕ ΑΡΙΣΤΑ ΜΕ ΤΟΝΕ
Λάθη θα ναθούνει τσε θα ση διορθούκχουμε . Έτθε ορούντε κολέγισσε τσε κολλέγοι , ότσι τα λάθη είνει αρίκχουντα διόρθωση,
Αλλά α διόρθωση ( α προφορικά ή´ γραπτά )άμα ένει ανάγωγο τσε αγενή τότθε ο ‘νει διόρθωση ένει κράξιμο . Κανένα ό νει ντροκιάζου τα γρούσα άμα ένει προσπαθού , ίσια ,ίσια ..
θιλενάδε τσε θίλοι να νη νιλήνετε όπφουρ έτθε πορούντε . Ο ένα θα διορθούτσει τον άλλε , όλοι θα νη μάθουμε . Όλοι μαζύ . Τσε προσέχτε ούτε εζού , ούτε Εμού να δετθείτθε ποτέ να νη μου (κράξει ) ή´ προσβάλλει όποιεδήποτε για τα προσπάϊθα νάμου .

…….. ΚΑΛΕ ΞΗΜΕΡΟΥΜΑ ….. ΑΓΑΚΗ ΤΟΥ ΚΑΡΔΙΕ ΝΙΟΥΜΟΥ .
ΤΣΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ΤΑ ΧΕΙΑ ΝΙΟΥΜΟΥ …
…….. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ……
………………………………………………………
Η γλώσσα λοιπόν ανήκει σε όλους και όλοι έχουν τα ίδια δικαιώματα .
Πρέπει να δείξουμε αγάπη και να καλοσωρίσουμε εκείνες και εκείνους που κάνουν την προσπάθεια . Εγώ και η ΤΣΑΚΩΝΟΠΑΡΕΑ το κάνουμε κάθε χρόνο στο θεατράκι και κάθε μέρα στα σχολεία
και στο fb. Το δηλώνω δακρύζοντας ότι όποια ,οστά ΕΙ την προσπάθεια είναι αξία, ος συγχαρητηρίων .Δεν υπάρχει στάθμη βαθμολογίας στην προσπάθεΙα Πάρα μόνο παλαμάκια, το χειροκρότημα . ΟΛΟΙ ΑΡΙΣΤΑ ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΑ ΜΕ ΤΟΝΟ….
Λάθη θα γίνουν και θα τα διορθώνουμε . Βλέπετε φίλες και φίλοι πως τα λάθη παίρνουν διόρθωση . Αλλά η διόρθωση( γραπτή η προφορική)
Άμα είναι ανάγωγη και αγενής τότε είναι κράξιμο .
ΚΑΜΙΑ ΚΑΙ ΚΑΝΕΝΑΣ ΔΕΝ ΝΤΡΟΠΙΑΖΕΙ ΤΗΝ ΓΛΩΣΣΑ ΕΦΟΣΟΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙ. ΙΣΙΑ . ΙΣΙΑ .
Φιλενάδες και φίλοι να την μιλάτε όπως μπορείτε . Ο ένας τον άλλον , η μία την άλλη και όλοι μαζύ θα μάθουμε ..όλοι μαζύ .. και προσέχτε ούτε εγώ ούτε εσείς να δεχτείτε ποτέ να σας κράξουν ή´ προσβάλλουν την οποιαδήποτε προσπάθεια σας …
ΚΑΛΟ ΞΗΜΕΡΩΜΑ , ΑΓΑΠΗ ΣΤΙΣ ΚΑΡΔΙΕΣ ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ΣΤΑ ΧΕΙΛΗ ΣΑΣ ….
…….. ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *