ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

…………..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……….Πολυξένη 

Τίτιντα τσαι Πέφτα 9–10 του Αγούστου 2023: Α Τσακωνοπαρέα……

Κουιτέ #185 από το βιβλίε : «ΚΡΑΥΓΗ» 

Διαστευή τσαι γραφτέ τθα ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ από τον Πάνο Μαρνέρη . 

Α Μάτη μι, εζού, α τσεία μι α Βασίλω,τσαι α πεθερά σι  άγκαμε του σκάλε τσαι ζάκαμε να σι κχαμπαήσουμε . Οπά όλοι οι γουναίτσε ήγκιαει ψαφούντε να ερέσωει του διτσοί σου . Ατθαΐχουντε του σκωρετοί. Έκι ο ένα τάνου τον άλλε, τσαι ό ‘σα νιουρίζου σι. Τσαι το αίμα ποταμό. Έμαει πατούντε τάνου τα αίματα τσαι τον πάγο . Έκι κακήφορε τσαι έμαει λιουτσhέντε . Εσυφωνέκαμε με ταν Κατερίνα Τζόβολου να βοηθεί νάμου τσαι να νι βοηθήμε τσαι ενεί . 

 Έκι έχα τσαι ετήνα τσhεί σκοτουτοί, τσαι βοηθήτσε νά μου α έρμο . 

Εκουβαλήκα ενία τσιφάρια . Τςhεί του διτσοί νάμου, τον αφέγκη μι τσαι του δύου αϊθήνε μι, το τσείε μι το Κωστα τσαι τον αφεγκη σι Γιώργο, τσαι του τσhεί τα Τζοβόλενα: τον αφέγκη σι θόδερε τσαι του δύου σι αϊθήνε Νικόα τσαι Θεμιστοκλή. Ένι θυνηκχουμένα πφι ήγκιαει περούντα αρόπλανα απανούσε νάμου τσαι ενεί από το φόβο έμαει δρανήντουντε να γκριουφτούμε τθο ρυάτσι . 

Ανέ έχουμε ταν υγεία νάμου θιλενάδε τσαι θίλοι ……..

…………. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …………

Η μάνα μου, εγώ, η θεία μου η Βασίλω και είπε θα πεθερά της,  πήραμε τις σκάλες και πήγαμε να τους κατεβάσουμε. Εκεί όλες οι γυναίκες έψαχναν να βρουν τους δικούς τους. Σήκωναν τους πεθαμένους. Ήταν ο ένας επάνω στον άλλον, δεν τους  γνώριζες και το αίμα ποτάμι. Πατούσαμε πάνω στα αίματα και στον πάγο.  Ήταν κατήφορος και γλιστρούσαμε.  Συμφωνήσαμε με την Κατερίνα Τζόβολου να μας βοηθήσει και να την βοηθήσουμε κι εμείς. Είχε κι αυτή τρεις σκοτωμένους και μας βοήθησε η έρημη. Κουβάλησα εννιά κουφάρια, τρεις τους δικούς μας, τον πατέρα μου και τα δύο μου αδέρφια, τον θείο μου τον Κώστα και τον πατέρα του Γιώργο, και τούς  τρεις της Τζοβόλενας, τον πατέρα της Θόδωρο και τα δύο της αδέλφια, Νικόλα και Θεμιστοκλή, θυμάμαι που περνούσαν αεροπλάνα από επάνω μας κι εμείς από  το φόβο μας τρέχαμε να κρυφτούμε στο ρέμα. 

….Να έχουμε  υγεία φιλενάδες και φίλοι …..

 ……….. ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *