ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

…………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ………..Ελένη Σαρρή 

Τίτιντα τσαι Πέφτα 6–7 του Σετθέμπρη 2023: Α Τσακωνοπαρέα . 

Κουιτέ #189 από το βιβλίε : «ΚΡΑΥΓΗ» 

Διαστσευή τσαι γραφτέ τθα ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ από τον Πάνο Μαρνέρη . 

Απέ εκάνε ο Ερυθρέ σταυρέ τσαι ενέγκαει νάμου κουμπάνια, ιίτα, τςhέρβα τσαι άβα … Αργούτερα κάναει συτζενήδε από τα Βραχναίικα τσαι βοηθήκαει νάμου πρεσσιού . Τσι άϊ, τσι φαέ, τσι ιίτα, τσι κουμπάνια,ακόνη τσαι λιόπανα ενέγκαει να χουρίσουμε τα τσέα . 

Εζου βαλήκα κουβάνιου μαγκήλι τσαι νι έμα φορούα για πρεσσοί χρόνου. Ταν αρχά εσιάμε ένα τσεάρι . Βοηθήκαει νάμου οι Βραχνιαίοι.

Έμαει έγκουντε με ένα ονάρι τσαι ένα άγο, τα τσεία μι τσαι έμαει φερίκχουντε οτσι έκι αραματέ από τα δατά . Εσιάμε ένα τσεάρι με τα βοήθεια από του Βραχνιαίοι με δύου χουρίσματα . Το 13 του Δετσέμπρη εχάκα τον αφέγκη μι 40 χρονού τσαι του δύου αγακητοί μι αϊθήνε,τον Αντρία 18 χρονού μαθητή τσαι το Γιάννη 14 χρονού. 

Α μάτη μι ό’κι έχα να πλερούει το σκολείε σι , εζάτσε τθο γιούκο, άτζε ένα ιίδε νιέ πουλήτσε για να πλερούει το σκολείε . Ο αϊθή μι όμως   ο κατανέτζε να  τελειούει το σκολείε ποτέ, ό ‘κι το γραφτέ σι .

Ανατςhίλε σαν ένι σβαήχου γκανένα έντεοι τουρ αληθινοί μαρτυρίε. 

………..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ  ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……….

Μετά ήρθε ο Ερυθρός Σταυρός και μας έφεραν τρόφιμα, ρούχα, παπούτσια και άλλα. Αργότερα ήρθαν και συγγενείς από τα βραχναίικα και μας βοήθησαν πολύ. Τι λάδι, τι στάρι, τι ρούχα,  τι τρόφιμα, ακόμη και λιόπανα έφεραν να χωρίσουμε το σπίτι. 

Εγώ έβαλα μαύρο μαντήλι και το φορούσα για πολλά χρόνια.  Στην αρχή φτιάξαμε ένα σπιτάκι, μας βοήθησαν οι Βραχναίοι.  Πηγαίναμε με ένα γαϊδουράκι και ένα άλογο στις θείας μου και φέρναμε ότι είχε απομείνει από τα καμμένα. Φτιάξαμε ένα σπιτάκι με τη βοήθεια από τους  Βραχνιαίους, με δύο δωμάτια.  Στις 13 του Δεκέμβρη έχασα τον πατέρα μου 40 ετών και τα δύο αγαπημένα μου αδέλφια τον Αντρέα 18 ετών μαθητή και το Γιάννη 14 ετών.  Η μάνα μου δεν είχε να πληρώσει το σχολείο του  Αντρέα, πήγε στο Γιούκο,πήρε ένα ρούχο και το πούλησα για να πληρώσει το σχολείο του. Ό αδερφός μου όμως δεν κατάφερε να το τελειώσει ποτέ,  δεν ήταν το γραφτό  του!!

..Ανατριχίλες σαν διαβάζει κανείς αυτές τις αληθινές μαρτυρίες..

…..……..ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *