ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 


…………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………

Τίτιντα τσαι Πέφτα 4–5 του Οχτώμπρη 2023 Α Τσακωνοπαρέα . 

Καλάβρυτα #197, από το βιβλίε «ΚΡΑΥΓΗ» Διαστσευή τσαι γραφτέ τθα Τσακώνικα από τον Πάνο Μαρνέρη. 

Έμαει νίντε το τρένο να έτζει τσαι να παρήτθει τσαι ενιάτθε ότσι άγκαει τουρ ατςhοίποι αιχμάλωτοι  τσαι σι ήγγκιαει έγκουντε μακρύα . 

Τουρ ούρε πφι έμαει κρακοαμπαρουτοί α Κική Μανδηλοπούλου μπαήτσε σ’ένα θρανίε, γονακίε τσαι προσεφτσήτθε. Όσοι άλλοι ήγκιαει νιουρίζουντε τα όγια νι ήγκιαει αούντε μαζί σι . Με το έτρου ενιάτθε νία φωνά: «ΕΜΕ δέσουντε». Πράματις οράκαμε καθαρά τα λαμπούρα .. 

Ατςhά σύχυση. Έννι θυνηκχουμένα τα τσυρά Αγλαΐα πφι νι έμα τραβήντα από το καπόκι σι, γιατσί κιάτσε νία ομπρέλα τσαι έκι παλαίγκα να κατςhούει το τζhάμι τθο παναϊθούρι τσαι να ασπηιδεί από τςhία μέτςhα ψέλη . 

Μη μη τσυρά Αγλαΐα, νιε πέκα φοζατθά, θα σκοτουθείρε. 

Ο ‘νι θυνηκχουμένα το πφουρ εσούκα τθο πόρε αλάργα από τουρ αϊθήνε μι.  Δρανήαμε όλοι, πατού ο ένα τον άλλε, τσαι μπαήκαμε τάτσου. Έκι γινούμενε τα κακομοίρα . ….

Κα να έμε τσαι να έχουμε ταν υγεία νάμου θιλενάδε τσαι θίλοι …

………. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………..

Ακούγαμε το τρένο να πηγαινοέρχεται.  Ακούστηκε ότι είχαν πάρει  τους άνδρες αιχμαλώτους και τους πήγαιναν μακριά. Τις ώρες που είμαστε κλειδαμπαρωμένοι η Κική μας Μανδηλοπούλου ανέβηκε σε ένα θρανίο, γονάτισε και  άρχισε  προσεύχεται . Όσες άλλες γνώριζαν τα λόγια την έλεγαν μαζί της.Νε το έτσι ακούστηκε μία φωνή . 

«Καιγόμαστε». Πραγματικά είδαμε καθαρά τις φλόγες . Μεγάλη σύγχυση .  Θυμάμαι την Κυρά Αγλαΐα που την τραβούσα από το παλτό της διότι είχε πιάσει μιας ομπρέλα και προσπαθούσε να σπάσει το Τζάμι του παραθύρου για να πηδήσει από τρία μέτρα ύψος.

Μη μη Κυρά Αγλαΐα, της είπα φοβισμένη, θα σκοτωθείς.

 Δεν θυμάμαι το πώς έφτασα στην πόρτα μακρυά από τά αδέλφια μου 

Τρέξαμε πατώντας ο ένας πάνω στον άλλο και βγήκαμε έξω. Γινόταν πανζουρλισμός . 

Καλά να είμαστε και να έχουμε την υγεία μας .

……….Μιλάμε Τσακώνικα……..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *