ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

……………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………..

Τίτιντα τσαι Πέφτα 28–29 του Σερικχή 2023: Α Τσακωνοπαρέα . 

Μαντρί του Σπύρου Κορόγου: Από τον Πάνο Μαρνέρη .

Το μαντρί τσαι ο κάλυε έντενη ήγκιαει του Νικόα του Γκουβύση (Γάζου). Ο ‘νι νιουρίζου άμα νι έκι έχου χκιστέ ο αφέγκη σι νι ετήνε . 

Επουλήτθε τσαι νι άτζε ο Σπύρο του Γιάννη του Κορόγου(Γιαννέλη)

Ο Σπύρο (Πίπη)  ένι πρέπουντα να νι αγοράτσε τάσου τα δεκαετία του 60 . Έκι έχου προύατα . Ένα πρεσσιού καλέ τσαι αστείο άντρωπο . Παντρεύτε τα Σιούλα του Τριαντάφυλλου Τίγκλια ούγοιε έκι πρώτε τσάδεφο τ’αφέγκη μι . 

Καμπτζία σι: ο Φίλο, ο Γιάννη,  ο Λιάκο τσαι α σιάτη σι α Ελένη .  

Τα καμπτζία σι τσαι τα τςhία είνι πετυχητοί επιχειρηματίε τθαν Αμεριτσή , τσαι ου ‘νι λησμονούντε το τόπο πφι ενάτθαει . Εχρηματοδοτήκαει τθο να σιαχτεί το νεκροταφείε του Τερού μαζί με τον Άγιε, «ταν Αγία Αναστασία» τσαι όχι μόνιου.Σ’έμε Φχαριστούντε . 

Ο Τσείε ο Σπύρο λοιπόν κάποτε έκι έχου τσαι ταβέρνα τθα Ρυακούλια του τάνου Τερού.  Εσκωρέτθε τθα  πενήντα σι …. Εσκωρέτθε ταν ούρα πφι έκι ποκίχου τα προύατα σι . Νι ερέκαει τθο κηγάϊδι σκωρετέ.

Τσαι έγκεινη το μαντρί τσαι ο κάλυε είνι απαραματά μοναχά σου τσαι είνι αντεχούμενα . Είνι αντεχούμενα τουρ αντροίποι σου, τα ζωντανά σου κάτσι τελοσπάντων για να περηφανενευτούνει τσαι να διτσιλογήνει τον όγο πφι είνι ερικχούμενα … Ως πόσιου θα αντέξωει…

Θα δενάτσει…….

………………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……………

Το μαντρί αυτό και το Καλύβι ήταν του Νικόλα Καμβύση (Γαζο) 

 Δεν γνωρίζω άμα το είχε χτίσει ο πατέρας του, ή αυτός. 

 Πουλήθηκε και το πήρε ο Σπύρος του Γιάννη Κορολόγου  (Γιαννέλη) 

Ό  Σπύρος (Πίπης) πρέπει να το αγόρασε στα μέσα της  δεκαετίας του 1960.. Είχε πρόβατα. Ένας πολύ καλός και αστείος άνθρωπος. Παντρεύτηκε την Αναστασία Τριανταφύλλου την Τίγκλια, η οποία ήταν πρώτη εξαδέλφη του πατέρα μου.  

Παιδιά τους ο Τριαντάφυλλος (φίλος), ο Γιάννης(Μόρτος)ο Λιάκος

(Λιακούνης)  και η κόρη τους η Ελένη. Τα παιδιά του και τα τρία είναι επιτυχημένοι  επιχειρηματίες στην Αμερική και δεν λησμονούν τον τόπο που γεννήθηκαν. Χρηματοδότησαν στο να φτιαχτεί το νεκροταφείο του Τυρού, μαζί με την εκκλησία, την Αγία Αναστασία, και όχι μόνο….. Τους υπερευχαριστούμε.. Ο θείος ο Σπύρος λοιπόν κάποτε είχε και ταβέρνα στα χέρια Ρυακούλια( τοπονυμία) της πάνω γειτονιάς του  Τυρού.  Πέθανε στα 50 του. Πέθανε την ώρα που πότιζε το κοπάδι  του.  Τον βρήκαν στο πηγάδι νεκρό. 

 Και αυτό το μαντρί και  καλύβι έχουν παραμείνει, μόνα τους και περιμένουν …. Περιμένουν τους ανθρώπους τους, τα ζωντανά τους, κάτι τελοσπάντων  για να περηφανεύονται και να δικαιολογούν την ύπαρξή τους…. Πόσο θα αντέξουν; Θα δείξει…

…………ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *