ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

………….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΙΩΝΙΚΑ……….Αναστασία
Τίτιντα τσαι Πέφτα 21–22 του Νοέμπρη 2023: Α Τσακωνοπαρέα
Κουιτέ #207: Από το βιβλίε»ΚΡΑΥΓΗ»
Διαστσευή τσαι γραφτέ τθα Τσακώνικα από τον Πάνο Μαρνέρη .

—Όχι όχι τα καμπτζία τα καμπτζία..έτθα φύτσε τσαι μη ματαπαρήσιου, να κατσάρε κοντά τθα καμπτζία .
Κατανέτζε α έρμο να σι κχακχούτσει. Πάσα συνταχινά έκι έγκα οπά
να οράει να μπάτσε τσαι σε ξεκχακχούαει οι κούνοι.
—Ο’ννι πορούα, ο ‘ννι αντέχα να οράου τσαι έγκειννι , έκι αούα .
Τθα τσέα τα Ιδαμάντω αραμάκαμε πέντε ναμέρε ννία εβδημά.
Να μουρ έκι προσέχα α Τιτίκα Θωμά, α γουναίκα του Μεγακλή, του καθηγητή πφι σκωτούκαει τσαι ετήνε.
Έτανη α γουναίκα να μου εμαζούτσε τσαί να μου έκι προσέχα όπφουρ έκι δενουμένα. Περιμαζούτσε όα τα γειτοννία.
Απέ εκάνε από τα Ροδοδάφνη, ένα χωριουδάτσι ανάκοντα τθο Αίγιε,
α τσεία μι α Καλλιόπη, αϊθά τα μάτη μι, Ταν άβα τσιόα ναμέρα άτζε νάμου μαζί σι . Κχαμπάκαμε με του πούε ως το Διακοφτέ τσαι από οπά άγκαμε το τρένο για τα Ροδοδάφνη.
Ανέ έχουμε ταν υγεία νάμου θιλενάδε τσαι θίλοι
…………. ΕΜΕΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ………..

Όχι όχι, τα παιδιά τα παιδιά, σήκω φύγε και μην ξανάρθεις, να καθίσεις κοντά στα παιδιά. Κατάφερε η έρημη να τους θάψει.
Κάθε πρωινό πήγαινε εκεί να δει μήπως τους ξέθαψαν τα σκυλιά.
— Δεν μπορώ δεν αντέχω να δω κι αυτό, έλεγε. Στο σπίτι της Διαμάντως εμείναμε πέντε ημέρες με μία εβδομάδα . Μας πρόσεχε η Τιτίκα Θωμά, η γυναίκα του Μεγακλή, του καθηγητή που σκοτώθηκε κι αυτός. Εκείνη η γυναίκα μας μάζεψε και μας πρόσεχε όπως μπορούσε. Περιμάζεψε όλη τη γειτονιά. Μετά ήρθε από την Ροδοδάφνη, ένα χωριό ανακόντα στο Αίγιο, η θεία μου η Καλλιόπη αδελφή της μητέρας μου. Την άλλη κιόλας ημέρα μας πήρε μαζί της. Κατεβήκαμε ως το Διακοφτό με τα πόδια και από εκεί πήραμε το τρένο για την Ροδοδάφνη …..
Να έχουμε την υγεία μας φιλενάδες και φίλοι .
……….ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …………

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *