ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

……. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …….

Τίτιντα τσαι Πέφτα 2-3 του Αγούστου 2023: Α Τσακωνοπαρέα . 

Μαντρί Κώτςhου Παπαϊδά: του Πάνου Μαρνέρη . 

Αφέγκη του Κώτςhου έκι ο Νικόα ο Παπαϊδά ούγοιε έκι φερτέ από το Πραστέ, όπφου τσαι ο παπού μι ο Λία ο Μαρνέρη . 

Έκι έχου δέκα καμπτζία: τέσσερι υζοί τσαι έξε σιατέρε . Έκι νοικοτσιούρη με πρεσσά χκηνά . Έκι έχου τάνου απο χίλια, έκι λοιπόν Τσέλιγκα. Ο υζέ σι Μήτσhο (Τσhέλλο) έκι φυάτθου τα κατούνα. Ο Μήτςhο έκι παίζου ωραία ντιλιβίρα .Σκωρέτθε στσεδόν νέο. Έκι έχου νία φοβία. Από ότσι ένι έχου νιατέ νιε παθήτσε νέο, γιατσί οι Γερμανοί νι εβαλήκαει το πιστόλι τθο τθούμα  για να νι φοζαήτσωει.

Αργούτερα ένι κιστίου ότσι τα χκηνά σ’εμποίκαει προύατα . Ήγκιαει έχουντε  το μόνιου περιβόλι με μαγγανοκήγαδε. 

Α τσέα σου  πρεσσιού ανάγκια με τα μαμμού τα Κώτςhενα να νι φυάτθει σαν τουρ εψιού σι . Σε έντανη τα γουναίκα ( ούγειε εθυνήμα πρεσσιού κά, ο ψιλέ έκι κόφου ένα χιλιόμετρε τσαι… μακρία . Γκανένα

 ο ‘κι κοτού να πατεί πούα τάσου το περιβόλι σου . 

Πρεσσοί βολαί έμα έχου προσπαθητέ να κρέψου σιούκα από έντανη ογή τα Συτζά μα ποτέ ο κατανέγκα σι, α μαμού α Κώτςhενα απίκο.  

Αιωνία α μνήμη σ’έντεοι του σπουδαίοι αντροίποι . 

  …………….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ……………

Πατέρας τού Κώστα ήταν ο Νικόλαος Παπαδιάς ο οποίος είχε έρθει από τον Πραστό, όπως και ο παππούς μου ο Ηλίας ο Μαρνέρης. 

 Είχε 10 παιδιά, τέσσερις γιούς και έξι κορίτσια.  Ήταν νοικοκύρης με πολλά γίδια, είχε πάνω από 1000, ήταν λοιπόν τσέλιγκας.  Ο γιος του Μήτσος (Τσhέλος)  φύλαγε το κοπάδι και έπαιζε και ωραία φλογέρα. Πέθανε σχεδόν νέος είχε μία φοβία. Από ότι έχω ακούσει το έπαθε μικρός,  γιατί οι Γερμανοί του έβαλαν το πιστόλι στο στόμα για να τον φοβίζουν. Αργότερα πιστεύω ότι πούλησαν τα γίδια και έκαναν πρόβατα.

Είχαν το μόνο περιβόλι με Μαγκανοπήγαδο. Το σπίτι του ήταν πολύ αγνάντια με την γιαγιά την Κώσταινα  να το φυλάει σαν τα μάτια της. Αυτής  της γυναίκας, την οποίαν θυμήθηκα πολύ καλά, το μάτι της έκοβε  2 χιλιόμετρα και… μακριά.  Κανένας δεν κόταγε να πατήσει πόδι στο περιβόλι τους. Πολλές φορές είχα προσπαθήσει να κλέψω  σύκα από αυτήν εδώ την συκιά μα ποτέ δεν τα κατάφερα.  Η γιαγιά η Κώσταινα απίκο… 

 Αιωνία η μνήμη σε αυτούς τους σπουδαίους ανθρώπους.. 

……..ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *