ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

Τα φωτογραφία ο παππού ο Θόδερε ο Τίγκλια (Γιαταγάνα)

………….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ………..

Τίτιντα τσαι Πέφτα 17–18 του Αμάη 2023: Α Τσακωνοπαρέα….

Τιγκλιαίικο μαντρί : Του Πάνου Μαρνέρη. 

Έγκεινη το Μαντρί έκι Τιγκλιαίικο . Έκι του Λία του Τίγκλια . 

Καμπτζία του Λία του Τίγκλια ήγκιαει: Ο Θόδερε( Γιαταγάνα)

Τριαντάφυλλε (Τςhαμάημα) τσαι Γιάννη( ζhουζhουλόγιαννη.. 

Έκι έχου δύου σιατέρε: τα μαμού μι τα Σταματού,Στεφανούτθε το παππού μι το Λία ,τσαι τα Μαριγώ πφι στεφανούτθε το Σαπουνάτση( Στοιχείε)… 

Το μαντρί έγκεινη έκι έρημουτέ πφι έμα εζού καμπτζί αλλά τα τζέα ένι θυνηκχούμενε πφι έκι παρίου ο Κλίμα ( Νικόα Λάμπρου)  τσαι ο Ράτσα( Παναγιώτη Μανούσο) . 

Για ένα διάστημα έκι οπά ο Σπύρο ο Κορόγο (Πίπη),  αλλά ο ‘νι νιουρίζου αν έκι χρησιμοποιού το Μαντρί. 

Τόποι μι λησμονετοί, μαντρία καλύβου βροντατοί. 

Τελεύε ο προορισμό νιούμου, τσ’απαραμάκαει τα ερείπια νιούμου . 

Ογή εβασιλεύε α γρούσσα νάμου τσαι έτεοι πφι εχκίαει τσαι εζήκαει σε ένταοι τα μνημεία κχοντούκαει τα γρούσσα νάμου ζωντανά .. 

………………..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……………

Αυτό το μαντρί ήταν Τιγκλιαίικο. Ήταν του Ηλία Τίγκλια.  Παιδιά τού Ηλία ήταν:  Ο Θόδωρος (Γιαταγάνας), Τριαντάφυλλος, (Τςhαμάημας) και ο Γιάννης (Ζhούζhουλόγιαννης).  Είχε δύο κορίτσια τη γιαγιά μου τη Ματίνα που παντρεύτηκε τον παππού μου τον Ηλία Μαρνέρη και την Μαριγώ που παντρεύτηκε τον Σαπουνάκι( Στοιχείο). Το μαντρί αυτό είχε ερημώσει από τότε που εγώ ήμουν παιδί, αλλά το σπίτι θυμάμαι που ερχόταν ο (Κλίμας) Νικόλαος Λάμπρου και ο (Ράτσας) Παναγιώτης Μανούσος.  Για ένα διάστημα ήταν εκεί ο Σπύρος Κορολόγος (Πίπης) αλλά δε γνωρίζω αν χρησιμοποιούσε το μαντρί.. Τόποι μου λησμονημένοι, μαντριά, καλύβια γκρεμισμένα,

 τελείωσε ο προορισμό σας και παρέμειναν τα ερείπια σας. 

Εδώ ε βασίλεψε η γλώσσα μας και εκείνοι που έχτισαν και έζησαν σε αυτά τα μνημεία,  κράτησαν τη γλώσσα μας ζωντανή…… 

………ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *