ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

Άλλιου ένα αξιοκαμάρουτε καμπτζί. Σιάτη μι Φχαριστούντε 

 

…………..,ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ…………..

Τίτιντα τσαι Πέφτα 14–15 τουνΣερικχη 2023: Α Τσακωνοπαρέα .

ΓΙΩΡΓΙΑ: του Πάνου Μαρνέρη 

Τ’όνουμα μα μι ένι Γιωργία Καλύβα. Τον αφέγκη μι νι είνι αούντε Σπύρο τσαι τα Μάτη μι Βγενού . Ένι παρία τσαι εζού μαζί με τα άβα καμπτζία για να μάθου τα γρούσσα πφι ήγκιαει νιούντε τθαν Αρχαία Σπάρκη . Ένι πρεσσιού περήφανε για έγκεινη . 

Ένι περαήχα πρεσσιού όμορφα τθα Τσακωνομαθήματα τσαι ένι περικαούα τσαι τ’άβα καμπτζία να μόλοει να μάθουμε όλοι παρέα . 

Να έχουμε υγεία τσαί να νιλήνουμε τα γρούσσα νάμου .

………. ΕΜΕ ΜΑΘΑΙΝΤΕ ΤΣΑΙ ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ………

Το όνομά μου είναι Γεωργία Καλύβα. Τον πατέρα μου τον λένε Σπύρο και τη μητέρα μου Ευγενία. Έρχομαι και εγώ μαζί με τα άλλα παιδάκια για να μάθω τη γλώσσα που μιλούσαν στην αρχαία Σπάρτη. Είμαι πολύ περήφανη γι’ αυτό.  Περνάω πολύ όμορφα  στα Τσακωνομαθήματα και παρακαλώ και τα άλλα παιδάκια να έρθουν να τα μάθουμε  παρέα.  

Να έχουμε υγεία και να μιλάμε με τη γλώσσα μας ………. ΜΑΘΑΙΝΟΥΜΕ ΚΑΙ ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……….. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *