ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

Όμορφο Λενάτσι φχαριστούντε ντι πρεσσιού . Να έσι γερά να σβαήχερε νάμου Τσακώνικα τσαι να ντι καμαρούκχουμε 

………..,,,ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………Ελένη Σαρρή 

Τίτιντα τσαι Πέφτα 12–13 του Αουνάρη 2023: Α Τσακωνοπαρέα . 

Κουιτέ #179 : από το βιβλίε «ΚΡΑΥΓΗ» 

Διαστσευή τσαι γραφτέ τθα Τσακώνικα από το Πάνο Μαρνέρη … 

Ακόνη ήγκιαει μαγερέγκουντε τθα τσέα του τσείου μι, του Κώστα του Παυλόπουλου, γιατσί οπά οι Ιταλοί ήγκιαει έχουντε τα ζώα σου, όγω του ότσι ο τσείε μι έκι έχου Χάνι . Δίντε νάμου ήγκιαει τσαι ίιδιτα. Ένι θυνηκχουμένα να μου ήγκιαει δίντε ογκιούματα τσαι σε έμαει ποίντε βραχάνια . Τέλη του Αγούστου, νε αρχά του  Σετθέμπρη το 1943, ήγκιαει φερτοί οι Γερμανοί τσαι εκιάκαει ένα καμπτζί τον Ντίνο τον Παυλόπουλε. Έκι μαζουτέ πρεσσέ κόσμο πουρτέσε από το Ξενοδοχείε «ΧΕΛΜΟ» Έκι γινούμενε πρεσσέ θράβαλε τσαι ήγκιαει νιουμένει φωνέ: «Πω πω θα σκοτούνει ένα καμπτζί , θα σκοτούνει ένα καμπτζί» Νιε περαήαει νία θελία τθο λαιμό  τσαί νιε κρεμάκαει τθα πατάνα. . Έτενη τον αγιούριστε Δετσέμπρη σαν εμπάκαει οι Γερμανοί τθα Καλάβρυτα να μου συγκιούτσε ο φόβο . «Εκάναει οι Γερμανοί τσαι θα σκοτούνει νάμου» ήγκιαει αούντε οι διτσοί μι. 

……Ο πόλεμο ο ‘νι ποίου διακρίσε,μιτσοί από ατςhοί …….

………….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……..

Επίσης μαγείρευαν στο σπίτι του θείου μου του Κώστα του Παυλόπουλου, γιατί εκεί Ιταλοί είχαν τα ζώα τους, καθότι  ο θείος μου όριζε χάνι..  Μας έδιναν και ρούχα. Θυμάμαι που μας έδιναν πουκάμισα και τα κάναμε φουστάνια. Τέλος του Αυγούστου,με αρχές του Σεπτέμβρη το 1943, είχαν έρθει οι Γερμανοί και έπιασαν ένα παιδί τον Ντίνο τον Παυλόπουλο. Ήταν μαζεμένος πολύς κόσμος μπροστά από το ξενοδοχείο Χελμός. Γνόταν μεγάλος θόρυβος και ακουγόντουσαν φωνές!!! «Πω πω θα σκοτώσουν ένα παιδί, θα σκοτώσουν ένα παιδί»..,. Του πέρασαν μία θηλιά στο λαιμό και το κρέμασαν στην πλάτανα. Εκείνο τον αγύριστο Δεκέμβρη σαν μπήκαν οι Γερμανοί στα Καλάβρυτα, μας έζωσε ο φόβος.  «Ήρθαν οι Γερμανοί και θα μας σκοτώσουν»…. έλεγαν οι δικοί μου. 

Ο πόλεμος δεν κάνει διακρίσεις μικρούς από μεγάλους …

……..,,,,,ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……….. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *