ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

…………..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……….. Δέσποινα . 

Τίτιντα τσαί Πέφτα 11–12 του Οχτώμπρη 2023: Α Τσακωνοπαρέα . 

Κουιτέ #199 από το βιβλίε «ΚΡΑΥΓΗ» 

Διαστσευή τσαι γραφτέ τθα Τσακώνικα από τον Πάνο Μαρνέρη . 

Εζού έμα αραματά αποχαυνουτά. Ακχουγκιτθά σ’ένα τσυπαρίσι, έμα τσαι  ο ‘μα οπά, ενιάκα τα μάτη μι να μ’αλήνει: «Ο θα ζάρε να θιλήερε τον αφέγκη ντι πφι ντ’ έκι λατρέγκου;»  Έμα ξοικάζα το αφέγκη μι τσαι ο ‘μα πορούα να κιστίου, ότσι ο ζωντανέ έντενη άντρωπο, το αποκχούγκι νάμου, α χαρά νάμου, έκι στέκου οπά ανίλητε, ατάραχο τσαι αναιμουτέ τθο χώμα  μαζί με τουρ αϊθήνε μι.  

Ενι ξομογηκχουμένα ότσι ο ξοικά τουρ αϊθήνε μι . Οι εψιλοί μι ήγκιαει καρφουτοι τθον αφέγκη μι . Τθο μισόφρυδε έκι έχου νία μιτσά κχραΐα. Ο ‘μα πορούα να κιστίου τουρ εψιού μι . Ο ‘μα πορούα τσαι ό’μα θέα να κιστίου ότσι έντενη έκι ο αγακητέ τσαι λατρευτέ μι αφέγκη .  Κάκοιε στιμή γονακία να νι θιλίου. Ποτέ μα ποτέ ο θα λησμονέου τα παγουνία  από το σκωρετέ, τα παγουνία του σκωρεμού . Μ’ άτζε πρεσσοί χρόνου να βάλου κάτσι ψιουχρέ τθο τθούμα μι … 

……Πφου να αλήερε; με τσι όγια; με τσι κουράγιο να περιγράψερε ετσιτάπα φριχτά ιστορία πφι εβιούτσερε 14 χρονού καμπτζί;

…………..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……….

Εγώ είχα μείνει με το στόμα ανοιχτό. Ακουμπισμένη σε ένα κυπαρίσσι ήμουν και δεν ήμουν εκεί. Άκουσα τη μάνα μου να λέει: «Δεν θα πας να φιλήσεις τον πατέρα σου που σε λάτρευε;»  Κοίταζα τον πατέρα μου και δεν μπορούσα να πιστέψω ότι ός ζωντανός  εκείνος άνθρωπος, το αποκούμπι μας, η χαρά μας, στεκόταν εκεί αμίλητος, ακίνητος και πεταμένος στο χώμα μαζί με τα αδέρφια μου.  Εξομολογούμαι ότι δεν κοίταξα τα αδέρφια μου, τα μάτια μου ήταν καρφωμένα στον πατέρα μου.  Στο μισόφρυδο  είχε μία μικρή τρύπα. Δεν μπορούσα να πιστέψω στα μάτια μου, δεν μπορούσα και δεν ήθελα να πιστέψω ότι αυτός ήταν ο αγαπητός μου και λατρεμένος  μου πατέρας… Κάποια στιγμή γονάτισα να τον φιλήσω.  Ποτέ μα ποτέ δεν θα λησμονήσω την παγωνιά του νεκρού, την παγωνιά του θανάτου. Με πήρε πολλά χρόνια να βάλω κάτι κρύο στο στόμα μου.

Πως να αφηγήσεις;με τι λόγια; με τι κουράγιο λίγο να περιγράψεις μια τέτοια φρικτή ιστορία που έζησες 14 ετών παιδί; 

…………ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *