ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

…………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ………..
Τίτιντα τσαι Πέφτα 10-11 του Αουνάρη 2024: Α Τσακωνοπαρέα .
Κηγάϊδι νή ( τηγάϊδι) Κώτςhου Παπαϊδά: του Πάνου Μαρνέρη
Γιούρε τθα 100 μέτςhα Νόκια από το κηγάϊδι του κουμπάρου του Σταμάκη ένι το κηγάϊδι του Κώτςhου του Παπαϊδά.
Ένι έγκειννι ογή . Ο Κώτςho ο Παπαϊδά έκι καμπτζί του Νικόα του Παπαϊδα τσαι έκι έχου 10 καμπτζία . Τέσσερι υζοί τσαι έξε σιατέρε
Έκι ατςhέ νοικοτσιούρη με πρεσσά χκηνά (τάνου από χίλια) τσαι πρεσσοί χούρε. Το μόννιου περιβόλι τθα Παλιόχωρα όα έκι ογή τσαι έκι ποκισκούμενε από έγκειννι το κηγάϊδι.
Ο Γιώργο, ένα από τα καμπτζία του Κώτςhου έκι έντενη πφι ενέτζε το μαγκάννι ογή . Ννιέ κουβαλήτσε από τον κάμπο του Τερού με ζώα, κάκοια τςhεί ούρε πορεία. Ήγκιαει λοιπόν ζέγκουντε το μουάρι νή το άγο τσαι έτρου ήγκιαει αμπαήχουντε το ύο, με ούγοιε έκι ποκισκούμενε το περιβόλι. Ήγκιαει έχουντε μποιτέ ένα ωραίο ποκισκικό σύστημα. Σαπριάτσε το μαγκάννι,έρμο τσαι παρατητέ, ζωντανέ σκωρετέ τσαι έγκειννι να ννι ντίνωει όλοι οι τσαιροί δίχως να ννίνετε πλέα το μονότονε τρίξιμο σι. Απαραμάτσε ογή για να δενάχει το έργο σι τθου παλιοί χρόνου.
….Ανέ έχουμε υγεία θιλενάδε τσαι θίλοι….
…………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ………
Γύρω στα 100 μέτρα νότια από το πηγάδι του κουμπάρου του Σταμάτη είναι το πηγάδι του Κώτσου τον Παπαδιά. Είναι αυτό εδώ.
Ο Κώτσος ο Παπαδιάς ήταν παιδί του Νικόλα του παπαδιά και είχε 10 παιδιά. Τέσσερις γιούς και έξι κορίτσια. Ήταν μεγάλος νοικοκύρης με πολλά γίδια, πάνω από 1000, και πολλά χωράφια. Το μόνο περιβόλι στην Παλιόχωρα όλη ήταν αυτό, και ποτιζόταν από αυτό το πηγάδι.
Ο Γιώργος, ένα από τα παιδιά του Κώτσου, ήταν εκείνος που έφερε το μαγγάνι εδώ. Το μετέφερε από την παραλία του Τυρού με ζώα, κάπου 3 ώρες δρόμος. Έζεβαν λοιπόν το μουλάρι ή το άλογο και έτσι ανέβαζαν το νερό με το οποίο και ποτιζόταν το περιβόλι. Είχαν κάνει ένα ωραίο ποτιστικό σύστημα. Σάπισε κι αυτό το μαγγάνι έρημο και παρατημένο, ζωντανό νεκρό και αυτό να το χτυπούν οι καιροί, δίχως να ακούγεται πλέον το μονότονο και γκρινιάρικο τρίξιμο του. Έμεινε εδώ για να δείχνει το έργο του τα παλιά χρόνια…
Να έχουμε υγεία φιλενάδες και φίλοι ..
……..ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ………

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *