ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

Να τσαι οι γειτόνισε πάντα επίτσαιροι . 

…………….ΕΜΕ ΜΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………..

Τςhίτα τσαι Τίτιντα 4–5 του Οχτώμπρη2022: Α Τσακωνοπαρέα . 

Θωμαή τσαι Σιούλα#47: του Πάνου Μαρνέρη . 

Θ—Σιούλα Κια δούτσερε ; 

Σ—Εζου ογή ένι , εκιού χάτθερε; 

Θ—Τς’ εζού ογή ένι βρε γειτόνισα πέκα να ζάμε να ξεδούμε γκανιά εβδημά, αλλά του κάκου.. 

Σ—Γιατσι βρε γειτόνισα ο περαήατε κα. 

Θ — Βρε από το τόπο ντι κχίπτα αλλιά .. 

Σ—Έγκεινη άλε νι κίσου γειτόνισα .

Θ— Βρε τθο παράδεισε έμε ζούντε τσαι ό’με ξέρουντε νι . 

Σ— Αμ τόσε κόσμο ένι παρίου τθο τόπο νάμου, τσι έσι κιστία ότσι ου ‘νι συννοούντε  τσι είνι ποίντε ;.

Θ— Βρε έντεοι σι ‘νι ψαφούντε όα, πέτςhε ου ‘νι αφήντε αγιούριστε. 

Σ—Γιάκεινη είνι παρείντε τσαι ματαπαρείντε πάσα χρονία …

Θ—Αμ το άλλιου ταν ακρίβεια, κια νι έσι έγκα ..Γκανένα όνι κοτού νά νάρει νη να πεί κάτσι. 

Σ— Αλήιθα τσ’απαλήιθα γειτόνισα, τσι κακό ένι έγκεινη ο ‘σι αούα μι; 

Θ— Κίσου τθα παλιά θα γιουρίσουμε όπφουρ ένι δενάχουντα… 

Σ— Εζου γειτόνισα ένι μισοέτοιμο έγκεινη το παλιοκεχτρικό να νι κόψου τελεία. 

Θ— Δίτσιε έσι έχα τσαι ατςhέ, μον’ έα πφ’καομαθήκαμε;

Σ—Α εξέλιξη να μ’εφαήτσε τα κίστη  να μου εμπαλήτσε.

Ο θα έχουμε να φάμε απ’τα κείνα θε να ζάμε … 

Θ—Ανέ ξημερούει νία κα ναμέρα για όλε το κόσμο  τσαι α Έωνη ανέ βάλει τα χέρα σι …..

………………. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………….. 

Θ—Σούλα για που το ‘βαλες;

Σ—Εγώ εδώ είμαι, εσύ χάθηκες..

Θ—Και εγώ εδώ είμαι βρε γειτόνισσα, είπα να πάμε να ξεδώσουμε καμιά εβδομάδα, αλλά άδικα.. 

Σ—Γιατί βρε γειτόνισσα, δεν περάσατε καλά; 

Θ—Βρε από τον τόπο σου πουθενά αλλού! 

Σ—Αυτό πεσ’ το ξανά γειτόνισσα. 

Θ—Βρε στον παράδεισο ζούμε και δεν το ξέρουμε.!!! 

Σ—Αμ τόσος κόσμος που έρχεται στον τόπο μας τι πιστεύεις, δεν ξέρουν τι κάνουν;

Θ—Βρε αυτή τα ψάχνουνε όλα πέτρα δεν αφήνουν αγύριστη. 

Σ—Γι’ αυτό έρχονται και ξανάρχονται κάθε χρονιά. 

Θ—Αμ το άλλο,την ακρίβεια; Που το πας, κανένας δεν μπορεί να πάρει ή να κάνει κάτι. 

Σ—Αλήθεια και απαλήθεια γειτόνισσα τι κακό είναι αυτό δε μου λες;

 Θ—Πίσω στα παλιά θα γυρίσουμε όπως δείχνει…

 Σ—Εγώ γειτόνισσα είμαι σχεδόν έτοιμη το παλιοηλεκτρικό να το κόψω τελείως..

Θ—Δίκιο έχεις και μεγάλο, αλλά έλα που καλομάθαμε. 

Σ—Η εξέλιξη μας έφαγε, την πίστη μας την έβγαλε,

δεν θα έχουμε να φάμε, από πείνα θε να πάμε…

Θ—Ας ξημερώσει μία καλή ημέρα για όλο τον κόσμο και η Έλωνα  να βάλει το χέρι της…

…….ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *