ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

………….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ………..Μιχάλης Τετώρος
Σάμπα τσαί Τσιουρακά 6–7 του Αουνάρη 2024: Α Τσακωνοπαρέα .
Κουιτέ #239: από το βιβλίε «ΚΡΑΥΓΗ» .
Διαστευή τσαι γραφτέ τθα Τσακώνικα από τον Πάνο Μαρνέρη .

Τουρ 9 του Δετσέμπρη εκάναει οι Γερμανοί τθα Καλάβρυτα . Φόβο συγκιούτσε του Καλαβρυτινοί . Οι ατςhοίποι , άλλοι ήγκιαει αούντε:
— θα σκοτούνει νά μου τσαι άλλοι: —θα νάρωει νάμου αιχμάλωτοι .
Μαζούκαει τουρ ατσhοίποι τθα πλατεία τσαι σε βαλήκαει όγο . Έμα όμως πρεσσιού μιτσά τσαι ο κχοντούκα τα όσα σε ‘πέκαει . Έννι θυνηκχουμένα όμως πρεσσιού κά ένα Γερμανέ πφι έκι νιού πρεσσιού κα τα Ελληνικά να αλήνει τον αφέγκη μι τάσου τθο γραφείε σι:
—Έγκεινη πφι εμποίκατε θα νι πλερούετε πρεσσιού ακριβά.
Τα Πέφτα δάκαει το Χελμό τσαι ταν τσέα του Γλαράτση, πφι ο υζέ σι έκι αντάρτα . Εδάκαει τσαι άλλοι, αλλά ο ‘νι θυνηκχουμένα σι όλοι.
Τα Τσιουρακά συγκιούτσε τρομάρα όλοι νάμου . Εζάκαει τθα χωριουδάτζα τσαι ενέγκαει όα τα ζώα τσαι σ’αποσούκαει τθο Χάνι του Ζαχλωρίτα.. Έτανη τα κουβάνα Δεφτέρα έκι 6:00 α ούρα τα σύνταχα.
Μπαήτσε ο αφέγκη μι τα πορία τσαι ρωτήτσε το Χρήστο το Χοντρονικόα . Τσι ένι γινούμενε Χρήστο;
Ανέ έχουμε ταν υγεία νάμου θιλεναλδε τσαι θίλοι .
……………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………..

Στις εννέα του Δεκέμβρη ήρθαν οι Γερμανοί στα Καλάβρυτα. Φόβος έζωσε τους Καλαβρυτινούς. Οι άντρες, άλλοι έλεγαν θα μας σκοτώσουν και άλλοι θα μας πάρουν αιχμαλώτους. Μάζεψαν τους άντρες στην πλατεία και τους έβαλαν λόγο. Ήμουν πολύ μικρή και δεν συγκράτησα τα όσα τους είπαν. Θυμάμαι όμως πολύ καλά έναν Γερμανό που μιλούσε καλά τα ελληνικά να λέει του πατέρα μου μέσα στο γραφείο του: — Αυτό που κάνατε θα το πληρώσετε ακριβά. Την Πέμπτη έκαψαν τον Χελμό και το σπίτι του Γλαράκη που ο γιος του ήτανε αντάρτης. Έκαψαν κι άλλα, αλλά δεν τα θυμάμαι όλα.Την Κυριακή μας έζωσε η τρομάρα όλους μας. Πήγαν στα χωριά και πήραν όλα τα ζώα και τα πήγαν στο χάνι του Ζαχλωρίτη. Εκείνη την μαύρη Δευτέρα 6:00 η ώρα το πρωί βγήκε ο πατέρας μου στο δρόμο και ρώτησε τον Χρήστο το χοντροΝικόλα. Τι γίνεται Χρήστο ; .
………..Να έχουμε υγεία φιλενάδες και φίλοι ……….
…………ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *