ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

…………..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ………..
Σάμπα τσαί Τσιουρακα 4-5 του Νοέμπρη 2023: Α Τσακωνοπαρέα.
Θωμαή, Σιούλα τσαι Σταματού #10: Του Πάνου Μαρνέρη .

Θ)Βρέ βρέ βρέ…. Σαν του χιόνε …
Σ)Παραογίε βρε καμπτζία Κια σ’οράτσερε του χιόνε εκιού;
Μ)Α κουβέντα νι ένι αούα βρε κολέγισα τς’εκιού, ο ‘νι κοτού ν’αλεί γκανένα τσίοτα με σ’ετίου πλέα .
Σ)Βρε ογή μπαήκαει οι τσhιτσhιρόνε κίσου τς’εκιού μ’έσι αούα χιόνα!
Θ)Βρε γουναίτσε αλήιθα τσ’ απαλήιθα τσι καΐλε είννι εντεοι….
Μ( Βρε ένι κοντογούντα τ’Άγιε Δηνήτρη τσαι ο κόσμο ένι έγκου τθου θάασσε ακόνη .
Σ) Έατθε τθα όγια μι ντε….. Ετστάπα τσαιρέ έμαει τσινούντε το καμάκι τάνου τθα Παλιόχωρα.
Θ) Σάτσι νιε παραμποίτσε δόξα νάχει τ’όνουμα σι .
Σ) Τσεράτθαει τα χώματα, νάτθαει βράχο, Κιά να περάει έρατςhε ν’ανοίτσει αβάτσι ;…
Μ) Καψο Σιούλα τσ’εκιού, σχώρε μι τσιόα, όξα ποίερ ένι κάμου το σάμερε ναμέρα ….
Θ) Ναι όα παρατήτθαει… χούρε, καλύβου, μαντρία, κηγάϊδα.
Σ) Αμ γιάκεινη έμε έγκουντε Κυρ—Κυρίου, όα σε παρατήκαμε. Ταν ιγής,τα γρούσσα ως τσαι το Θεό παραγκωνίαμε, γιάκεινη έμ’έγκουντε από το ένα κακό τθο άλλιου.
Μ) Κα σ’έσι αούα κολέγισα, ως τσαι ο Θεό βρωμούτθε νάμου, ήμαρτον Δέσποινα μι .
Θ) Κχάρε δάκαει όα, πολυμπρίλε πρίτθε ο κόσμο, ο θ’ αργεί να μόλει.
Σ) Ποίε; Τσι θα μόλει;
Θ) Α συντέλεια, α συντέλεια θιλενάδε μι ..
Σ) Μα πφι να μπάλερε το….. να μη ντ’ αλήου έδαρη… μην κιάνερε το τθούμα ντι ετστάπα κουβέντε…
Μ)Υγεία σε όλε τον κόσμο τσαι ο Θεό ο θ’αφεί νάμου να χαθούμε.
………..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………

Θ(Βρε βρε βρε…. σαν τα χιόνια…..
Σ) Παραλόγισε βρε παιδιά… που τα είδες εσύ τα χιόνια;
Μ) Η κουβέντα το λέει βρε φιλενάδα κι εσύ!!! δεν τολμά να πει κανένας τίποτα με σένα πια..
Σ) Βρε εδώ βγήκανε τα τζιτζίκια ξανά κι εσύ μου μιλάς για χιόνια;
Θ) Βρε γυναίκες αλήθεια κι απαλήθεια τι ζέστες είναι αυτές; βρε κοντεύει του Αγίου Δημήτρη και ο κόσμος πάει ακόμα στις θάλασσες.
Σ)Ελάτε στα λόγια μου ντέ τέτοιους καιρούς ξεκινάγαμε το όργωμα στην Παλιόχωρα.
Θ) Φέτος το παράκανε δόξα να ‘χει το όνομα του.
Σ)Ξεράθηκαν τα χώματα, γίνανε πέτρα. που να περάσει αλέτρι και να ανοίξει αυλάκι;
Μ)Καψερή Σούλα κι εσύ, συγχώρεσε με κιόλας, ποιος πάει να οργώσει το σήμερα ημέρα;
Θ)Ναι όλα παρατήθηκαν, χωράφια, καλύβια, πηγάδια…
Σ) Αμ γι’ αυτό πάμε κυρ κυρίου όλα τα παρατήσαμε,μτην γη, την γλώσσα, ως και το θεό παραγκωνίσαμε, γι’ αυτό πάμε από το ένα κακό στο άλλο….
Μ) Καλά λες φιλενάδα ως και του Θεού του βρωμήσαμε, ήμαρτον Παναγία μου…
Θ) φωτιές, κάηκαν όλα, πλημμύρες, πνίγηκε ο κόσμος. δεν θα αργήσει να έρθει…..
Σ) Ποιός; Τι θα έρθει;
Θ)Ηωκαταστροφή, η καταστροφή φιλενάδα μου.
Σ) Μα που να βγάλεις το…. να μη σου πω τώρα, μην πιάνεις στο στόμα σου τέτοιες κουβέντες.
Μ) Υγεία σ’ όλο τον κόσμο και ο θεός δεν θα μας αφήσει να χαθούμε.
…………ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *