ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

……………..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………..

Σάμπα τσαι Τσιουρακά 30 του Σετθέμπρη τσαι 1 του Οχτώμπρη 2023 Α Τσακωνοπαρέα.

Το μαντρί του Κώστα Παπαϊδά (Κωτςhαρή): του Πάνου Μαρνέρη.

Ο Κώτςhαρή έκι ένα από τα καμπτζία του Μήτσου του Παπαϊδά . Έκι ο πρώτε πφι έκι φερτέ τθα Σέα τ’έκι έχου χκιστέ το μαντρί σι τσαι το κάλυε σι. Κίσου σι εκάνε ο Γιάννη με το Σαράντο . 

Έκι έχου χκηνά . Έκι πρεσσιου εργακικό, μερακλή τσαι πρεσσιου καλε χορευκή. Ο υζέ  σι ο Μήτρο,  ούγοιε Στεφανούτθε τα πρώτε μι Τσάδεφο,Ελένη του Μαρνερόγιαννη, έκι α συνέχεια σι . 

Ο Κώτςhαρή ο νεούτερε ένι α συνέχεια του Μήτρου . 

Ένι έχου ακόνη τα χκηνά, αλλά τσαι τα προύατα. 

Σ’ι ένι  Μαντρούκχου ογή  τθο ιίδε μέρη πφι έκι τσαι ο παππού σι τς’ένι αραμού ογή τθον ιίδε κάλυε . 

Από όσα οράκαμε,  γιούρε τθα είκοσι μαντρία, ερέκαμε δύου πφι ου ‘νι βροντατά. Κάτσι ένι τς’έγκεινη .. 

Ανέ συνεχίσει έτρου τσαι Μαγάρι τσαι ο υζέ σι Μήτρο να πατεί τάνου τθα Παπαδαίικα αχνάρια . 

Μπαήκα θίλοι τθο ξέφωτε, να οράου να αγναντέψου 

Να οράου τα Παλιόχωρα, ταν ομορθία να κρέψου. 

………….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………..

Ο Κοτςhαρής ήταν ένα από τα παιδιά του Μήτρου του παπαδιά. 

 Ήταν ο πρώτος που είχε έρθει στην Σέλα και είχε χτίσει το μαντρί του του και το καλύει του.  Μετά από αυτόν ήρθε ο Γιάννης με τον Σαράντο. Είχε γίδια, ήταν πολύ εργατικός, μερακλής και πολύ καλός χορευτής.  Ο γιός του ο Μήτσος, ο οποίος παντρεύτηκε την πρώτη μου ξαδέλφη, Ελένη του Μαρνερόγιαννη ήταν η συνέχεια του. 

 Ο  Κοτσhαρής  ο νεότερος είναι η συνέχεια του Μήτρου. 

Έχει ακόμα τα γίδια αλλά και  πρόβατα και τα μαντρώνει εδώ στο ίδιο μέρος που ήτανε και ο παππούς του  και μένει εδώ στο ίδιο  καλύβι .  Από όσα είδαμε, γύρω στα 20 μαντριά, βρήκαμε δυό που δεν είναι γκρεμισμένα. Κάτι είναι κι αυτό.  Άς  συνεχίσει έτσι και μακάρι και ο γιος του Μήτσος να πατήσει πάνω στα  Παπαδέϊκα  χνάρια….

 Ανέβηκα φίλοι στο ξέφωτο, να ‘δω και να αγναντέψω 

Να ειδώ την Παλιόχωρα, την ομορφιά να κλέψω . 

……………ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *