ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

…………….ΕΜΕ ΝΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……….Μεταξού
Σάμπα τσαι Τσιουρακά 27–28 του Αμάη 2024:Α Τσακωνοπαρέα
Τ’ανάγγια #8 : του Παπαδιαμάντη #26. Διαστσευή τσαι γραφτέ τθα Τσακώνικα από τον Πάνο Μαρνέρη .

—Φλανδρώ έκι τ’όνουμα σι, όπφου μ’ έκι έχου πετέ ο πνεμμακικό από τον Αγιε Χαράλαμπο, να αγιάσωει τα κοκκάλια σι. Έμα μιτσή σιατέρι, δωλδεκα χρονού ότσι μ’αποσούτσε α μάτη μι να ξωμογηθού ταν ατςhά Τίτιντα. Τσι να ξωμογηθού μαθέ,τσι έμα ννιουρίζα από ένταοι εζού, ένα παλιοκάμπτζιουλε. Από τσι μ’έκι αού, τσίπτα ο ‘μα καταβαίνα. Πφι ο ‘μα καταβαίνα, ειδεμής τα όγια σ’έννι θυνηκχουμένα ακόννη. « Το σιατέρι ένι πρέπουντα να επνι φρόννιμο τσαι ντροπαλέ,να ένι υπάκουο, τσαί να μη ξοικάζει του νέοι, να αγαπήνει τον αφέγκη σι τσαι τα ματερούλα σι, τσαι σαν ατςhαιρέννει τσαι δεί ο Θεό τσαι στεφανουιθεί, με ταν εφτσή από του γονείε σι,… άλλε άτςhωπο να μην αγαπήνει ξον από τον άτςhωπο σι»…..
Μ’ ενέτζε το παράδειγμα από τουρ αρχαίοι Έλληνε πφι ήγκιαει προστσυνούντε τα είδουλα. Έτενη λοιπόν τον τσαιρέ έκι ννία πφι ννι ήγκιαει αούντε Φλάνδρα νή Φλανδρώ.
….Υγεία να έχουμε τσαι να έμε αγακητοί θιλεναλδε τσαι θίλοι…..
……………..ΕΜΕ ΝΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……………

—Φλάνδρα ήταν το όνομα της όπως μου είχε πει ο πνευματικός από τον άγιο Χαράλαμπο, να αγιάσουν τα κοκκαλάκια του. Ήμουνα μικρό κορίτσι 12 χρονών, όταν με πήγε η μητέρα μου να εξομολογηθώ την μεγάλη Τετάρτη. Τι να ξομολογηθώ μαθές… τι ήξερα εγώ από αυτά, ένα μικρό παιδί; Από ότι μου έλεγε, τίποτα δεν καταλάβαινα….
Που δεν καταλάβαινα, αλλιώς τα λόγια τα θυμάμαι ακόμα..
«Το κορίτσια πρέπει να είναι φρόνιμο καί ντροπαλό, να είναι υπάκουο, να μην κοιτάζει τους νέους, να αγαπάει τον πατέρα της και την μανούλα της και σαν μεγαλώσει και δώσει ο θεός και στεφανωθεί με την ευχή των γονιών της, άλλον άντρα να μην αγαπήσει εκτός από τον άντρα της» Μου έφερε παράδειγμα τους αρχαίους Έλληνες που προσκυνούσαν τα είδωλα. Εκείνο τον καιρό ήτανε μία που την έλεγαν Φλάνδρα ή φλανδρώ…….
Υγεία να έχουμε και να είμαστε αγαπημένοι φιλενάδες και φίλοι……. ……ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *