ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

Νιχάλη καμπτζί μι τσαι πάλι Φχαριστούντε . Ο Θεό να ντι δίνει υγεία να νιλήνερε Τσακώνικα τσαι ενεί να ντι καμαρούκχουμε .. 

………….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……Νιχάλη .  

Σάμπα τσαι Τσιουρακά 24–25 του Σερικχή 2023: Α Τσακωνοπαρέα . 

Κουιτέ #176: από το βιβλίε «ΚΡΑΥΓΗ»

Διαστσευή τσαι γραφτέ τθα ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ από τον Πάνο Μαρνέρη 

Έμαει εχουντε δύου τσέλε . Σποΐα νάτθαει τσαι οι δύου. Τα ζά νάμου ερέσταει τθου πορίλε . Κάκοιε ανοίε σου του πόρου τσαι γλιτούκαει . 

Ένι θυνηκχουμένα νία γειτόνισα πφι έκι φωνηάντα νάμου . «Έατθε ογή ,ένι έχα σιαχτέ σhoμούλι να φάτε.» Έτρου τα νιουτθα έτανη ξενυχκίαμε σε νία αποθήτση πφι ό ‘κι δατά, τθα Ζωιτοπούλου. 

Ταν άβα αργακηνά αραμάκαμε παρατάνου τθα τσέα του Μπαλτζούκου . Οπά σε μαθήκαμε όα από το Γιώργο πφι εγλυτούτσε. 

Οι πρώτε βοήθε κάναει από ταν Κέρτεζη . Μαζούκαει νάμου τθα πλατεία τσαι δούκαει νάμου λίγο αντούτσhι τσαι σhωμό. Μετά εκάνε ο Ερυθρέ Σταυρέ για τουρ άρρωστοι . Ένι θυνηκχουμένα πφι εζού τσαι α Μάτη μι ζάκαμε τσαι κατσάκαμε ένα μήνα τθά τσέα του Δαρμογιάνη. . Απέ γιουρίαμε τθα τσέα νάμου. Βοηθήτσε νάμου ο Κουτςονιχάλη τσα σιάμε νία καλατζhούκα τσαι αραμάκαμε οπά ως το 1945…….. 

Αγάκη τσαι υγεία θιλενάδε τσαι θίλοι …..

…………..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……….

Είχαμε δύο σπίτια. Στάχτη έγιναν και τα δύο.  Τα ζώα μας βρέθηκαν στους δρόμους. Κάποιος άνοιξε τις πόρτες και γλίτωσαν. θυμάμαι μία γειτόνισσα που μας φώναζε: «Ελάτε εδώ, έχω φτιάξει ζεστό φαγητό  να φάτε. Έτσι τη νύχτα εκείνη  ξενυχτήσαμε σε μία αποθήκη, που δεν ήταν καμμένη, στης  Ζωητοπούλου.Την επόμενη  βραδυά μείναμε  λίγο πιο πάνω, στο σπίτι του Μπαλτσούκου. Εκεί τα  μάθαμε όλα από το Γιώργο, που γλίτωσε. Οι πρώτες βοήθειες ήρθανε από την Κέρτεζη. Μας μάζεψαν στην πλατεία και μας έδωσαν λίγο ψωμί και ζεστό φαγητό. Μετά ήρθε ο Ερυθρός Σταυρός για τους άρρωστους. Θυμάμαι που εγώ και η μάνα μου πήγαμε και καθίσαμε ένα μήνα στο σπίτι του Θερμογιάννη. Μετά γυρίσαμε στο σπίτι μας.  Μας βοήθησε ο κουτσομιχάλης και φτιάξαμε μία πρόχειρη καλύβα. Εκεί  μείναμε ως το 1945…

….. Αγάπη και υγεία φιλενάδες και φίλοι….

……….ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *