ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

Τσένη ευχαριστούντε ντι πρεσιού . Έσι Βάνα τσαι εκιού το δικό ντι πετςhάρι, το δικό ντι στήριγμα τθαν προσπάϊθα νάμου . 

Να έσι κα τσαι να έχερε ταν υγεία ντι . 

………..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……….Πολυξένη . 

Σάμπα τσαι Τσιουρακά 22–23 του Αουνάρη 2023 Τσακωνοπαρέα . 

Κουιτέ #182: από το βιβλίε «ΚΡΑΥΓΗ» 

Διαστσευή τσαι γραφτέ τθα Τσακώνικα από τον Πάνο Μαρνέρη.

Άλλλοι ασπηδήκαει από τα παναϊθούρια, άλλοι απ’ογή, άλλοι απ’οπά. Α τσεία μι  α Βασίλω έκι ίκχα ταν αγκαλία σι τςhεί μηνού καμπτζί, το τσάδεφο μι τον Αντρία . Απολπίστε… «Θ’αναιμού το καμπτζί από το παναϊθούρι να γλυτούει.» Νι αμποϊδίαμε. Νιε δούτσε σε νία πφι έκι απότσου από το παναϊθούρι. Ότσι ανοίε ο πόρε—ποίε νι οράτσε ποίε νι ανοίε …— μπαήτσε ο κόσμο μπουλούτσι . Καταπατήκαμε νία γρία, τα Τσαβαλού, ούγειε σκωρέτθε. Μπαήκαμε τάτσου. «Κατά κια να ζάμε έδαρη;» Κχάρε ογή, κχάρε οπά …..

Τσινήκαμε για τον  Άγιε  Θόδερε, εζού, α Μάτη μι,α τσεία μι α Βασίλω με τα καμπτζία,α Θεωνίτσα, α Τσεβή τσαι άλλοι γουναίτσε παρέε, παρέε. Μπρού σούσουμε τθον  Άγιε  Θόδερε, θα ‘μαει κοντά τθο ορφανοτροφείε, ενιάκαμε φωνέ . 

«Ωχ, σε σκοτούκαει τουρ ατhοίποι….Κια ‘τθε έγκουντε , κια ‘τθε έγκουντε. …. Γιουρίστε κίσου .» 

Ανέ αγαπήνουμε του γιούρε νάμου τσαι βα έχουμε υγεία…..

……………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………..

Άλλες πήδησαν από τα παράθυρα, άλλες από δω, άλλες από κεί.  

Η θεία μου η Βασίλω κρατούσε στην αγκαλιά της τριών μηνών μωρό, το εξάδερφο μου τον Αντρέα..  Απελπίστηκε. «Θα πετάξω το παιδί από το παράθυρο να γλιτώσει»  Την εμποδίσαμε. Το έδωσε σε μία που ήταν απέξω από το παράθυρο..  Μόλις άνοιξε η πόρτα ,ποιος το είδε ποιος την άνοιξε, βγήκε ο κόσμος μπουλούκι. Καταπατήσαμε μία γριά, την Τςαβαλού η οποία πέθανε. Βγήκαμε έξω. «Προς που να πάμε/τώρα;  Φωτιές εδώ, φωτιές εκεί. Ξεκινήσαμε για τον Άγιο Θεόδωρο. Εγώ, η μάνα μου, η θεία μου η Βασίλω με τα παιδιά, η Θεώνη και η  Τσεβή κι άλλες γυναίκες, παρέες, παρέες.  Πριν φτάσουμε στον Άγιο Θεόδωρο, θα είμαστε κοντά στο ορφανοτροφείο, ακούσαμε φωνές: «Ωχ τους σκότωσαν τους άντρες, που πάτε, που πάτε, γυρίστε πίσω».

Να αγαπάμε τους πλησίον μας και να έχουμε υγεία …

……………ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *