ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

…………..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …….. Βασίλη . 

Σάμπα τσαι Τσιουρακά 12–13 τουΑγούστου2023: Α Τσακωνοπαρέα 

Κουιτέ # 186 από το βιβλίε : «ΚΡΑΥΓΗ»

Διαστευή τσαι γραφτέ τθα Τσακώνικα από τον Πάνο Μαρνέρη . 

Κχάμποσοι πφι ου ‘γκιαει έχουντε συτζενήδε αραμάκαει κχάμποσοι ναμέρε οπά τάνου, ως να μόλοει οι διτσοί σου τσαι να σ’άρωει.

Τθο νεκροταφείε τσινήκαμε να σκάφουμε για να σι κχακχούτσουμε. 

Ο έρμο ο Λουκά Αργυρόπουλου με βοηθήτσε. «Να βοηθείου, να βοηθείου ;» μ’επέτσε . Εκάνε όρπα το έρμο τσαί βοηθήτσε. 

Σκάβε, εσκάβαμε τσαι ενεί όσιου έμαει πορούντε . Ο ‘μαει έχουντε τσία να σκάψουμε, ο ‘μαει έχουντε τσίπτα. Ίσια ίσια πφι σε κουκουλούκαμε, απέ οι κούνοι σι ήγκιαει ξεκχακχούχουντε τσαι σι ήγκιαει τςhούντε. Του διτσοί νά μου ό σέ κειράνει. Πάσα συνταχινά ήγκιαει τσινούντε οι γουναίτσε τσαι ήγκιαει αούντε «Ζάμε να οράμε….. τσι άκια να οράμε τθο νεκροταφείε….. »  Ήγκιαει τσαί οι άλλοι κούνοι, πφι σι ήγκιαει κατακρέφουντε…Τα Γερασιμίνα ο άτςhωπο έκι έχου ένα χρυσέ ρολόγι τα μπουρσέ . Α έρμο έκι αούα:  «Το ρολογάτσι σι ο ‘ρέκα νι, νιε κρέβαει ..»

Ο άντρωπο το πιο σιχιατθέ τσαι βάρβαρε θερίε θιλενάδε τσαι θίλοι.

……………… ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………. 

Μερικοί που δεν είχαν συγγενείς έμειναν κάμποσες ημέρες εκεί απάνω ως να έρθουν οι δικοί τους και να τους πάρουν στο νεκροταφείο ξεκινήσαμε να σκάβουμε για να τους θάψουμε ο έρημος ο Λουκάς Αργυρόπουλος με βοήθησε να βοηθήσω να βοηθήσω μου είπε ήρθε εκεί το έρημο και βοήθησε έσκαψε έσκαψα με κι εμείς όσο μπορούσαμε Δεν είχαμε Τσάπα να σκάψουμε δεν είχαμε τίποτα ίσα-ίσα που τους κουκουλώσουμε και μετά τα σκυλιά τους ξέθαβαν και τους έτρωγαν τους δικούς μας δεν τους πείραξαν κάθε πρωί ξεκίναγαν όλες οι γυναίκες και πήγαιναν και έλεγαν πάμε να δούμε την να δούμε τι θα βλέπαμε στο νεκροταφείοΉταν και τα άλλα σκυλιά που τους κατάκλεβαν Γερασιμίνα της Γερασιμίνα σου ο άντρας είχε ένα χρυσό ρολόι της τσέπης η έρημη έλεγε το ρολογάκι του δεν το βρήκα το κλεψα

..Ο άνθρωπος το πιο σιχαμερό και βάρβαρο θηρίο φίλες  και φίλοι…

…………….ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *