ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

Να θαυμάσετε τσαι να ντίντε παλάνια σε έγκειννι το σιατέρι για ταν υπεράντρωπο προσπάιθα πφι ένι ποίντα για να μάιθει τα γρούσσα . 

Μπράβο σιάτη μι ντ’έμε καμαρούκχουντε τσαι όχι μόνιου. …. 

Να θαυμάσετε και να χειροκροτίσετε αυτό το κορίτσι για την υπεράνθρωπη προσπάθεια που κάνει για να μάθει την γλώσσα . 

Μπράβο κορίτσι μου σε καμαρώνουμε και όχι μόνο . 

………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …..

Σάμπα τσαι Τσιουρακά 10-11 του Σερκχή . 2023: Α Τσακωνωπαρέα . 

Μαριτίνα : του Πάνου Μαρνέρη . 

Το όνουμα μι ένι Μαριτίνα Καμπύσhη. Τον αφέγκη μι νι είνι αούντε Βασίλη τσαι ένι από το Μέανε. Τα Μάτη μι νι αούντε Δήμητρα. 

Ένι θέα τσαι εζού να μάθου τα Τσακώνικα τσαι να νιλήνου όπφου α μαμού μι .Ένι περήφανε πφι σ’ένι μαθαίνα .  Θα έκι ωραία άκια να παρήτθωει τσαι άβα καμπτζιούλια τθα Τσακωνομαθήματα . 

Ανέ έχουμε ταν υγεία νά μου . 

ΕΜΕ ΜΑΘΑΙΝΤΕ ΤΣΑΙ ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ..

Το όνομά μου είναι Μαριτίνα  Καμβύση.  Τον πατέρα μου τον λένε Βασίλη και είναι από τά Μέλανα. Την μητέρα μου την λένε Δήμητρα. Θέλω και εγώ να μάθω τα Τσακώνικα και να τα μιλάω όπως η γιαγιά μου. Είμαι περήφανη που τα μαθαίνω.  Θα ήταν ωραία εάν ερχόντουσαν κι άλλα παιδάκια στα Τσακωνομαθήματα.

Ας έχουμε την υγεία μας . 

……..ΜΑΘΑΙΝΟΥΜΕ ΚΑΙ ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ……..  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *