ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

……………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………….
Πέφτα τσαι Παράστσι 19–20 του Οχτώμπρη 2023: Α Τσακωνοπαρέα .
Θωμαή τσαι Σιούλα #58: του Πάνου Μαρνέρη .

Σ:)Θωμαηηή κα νάμου αμέρα γειτόνισα .
Θ:)Αμέρα κα Σιούλα, σάμερε σαλίτσερε με τα νιούτθα ..
Σ:)Επέκα να οραθούμε, να αλήουμε νία κά ναμέρα, Κια έσι έγκα πάσα ναμέρα ακόνη αχάρατθε;
Θ:)Να έμ’έχουντε κάτσι χαρουπίλε οπά τα γωνία τσαι πέκαμε να σι κχριούμε τσαι να σι μαζούμε.
Σ:)Δουλεία νιούμου, αλλά να βρέ γειτόνισα με τα νιούτθα;……
Θ:)Βρε Σιούλα, άμα τσαι ο ζάρε με τα σύνταχα, τσι ιδουλεία να ποίερε μαθέ τασ’το κχαρόαβρε….
Σ:)Τσι να αλήου ότσι ο ‘σι έχα δίτσηε; Άμα τθάει ο ήλιε δυ—τςhεί οργίλε ένι κχάρα, το πέτςhε ένι δέσου.
Θ:)Εκιού μαζούτσερε σι οπά του Γιωργουλή;
Σ:)Ορή κοντογούα έννι, σάμερε νη ταχία θα σι φέρου βόλτα, αλλά έννι έχα τσαι οπά τα κίσου βρύση κχάμποσα.
Θ:)Αμ προκοκή ο ‘με ορούντε μ’ένταοι, αλλά να σ’αφήερε να ζάνει χατά ο’νι ποία ντι α καρδία .
Σ:)Παλιά έμαει έγκουντε τσαι έμαει μαζούκχουντε κχοκχόγια, τσαι ένταοι πφι είννι δικά νάμου … αμαρκία από το Θεό .
Θ:) Ορή κα δένανη γειτόνισα Θ σ’αλήουμε τ’αργά .
Σ:) Άμα τσαι τελειού θα βάλου νια φωνά να μόλει ο Νιχάλη, νάχει ταν εφτσή μι νάχει, να σι ποτσούει με το αζημίουτε βέβια .
Θ:)Ορή βάλε νία φωνά τσαι ερέσετε σι συναμεταξύ νιούμου
Σ:) Να έσι κά τσαι κά δένανη τσαί τάν αφεγκία νιούμου .
Θ: Ούρα κά τσαί βογητά γειτόνισα, πάσα μέρα έννι έχα ταν έννοια ντι μοναχούλι ντι όπφουρ έσι………
Ανέ έχουμε ταν υγεία νάμου τσαι καλέ Χινόπωρε θιλενάδε τσαι θίλοι.
………….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ…………
………………………………..
Σ:)Θωμαή καλή μας ημέρα γειτόνισσα.
Θ:(Καλημέρα Σούλα, σήμερα ξεκίνησες με τη νύχτα.
Σ:)Είπα να ιδωθούμε να πούμε μια καλημέρα, που πας κάθε μέρα αξημέρωτα;
Θ:(Να έχουμε κάτι χαρουπιές εκεί στη γωνιά και είπαμε να τις τινάξουμε και να τις μαζέψουμε.
Σ:)Δουλειά σας, αλλά να βρε γειτόνισσα με τη νύχτα;
Θ:)Βρε Σιούλα, άμα και δεν πας πρωί πρωί τη δουλειά να κάνεις μαθέ.
Σ:)Τι να πω, ότι δεν έχεις δίκιο; άμα σηκωθεί ο ήλιος δυο τρεις οργιές, είναι φωτιά, την πέτρα καίει.
Θ:)Εσύ τις μάζεψες εκεί στο Γιωργουλή;
Σ:)Να κοντεύω, σήμερα η αύριο θα της φέρω βόλτα, αλλά έχω και εκεί στην πίσω βρύση κάμποσα.
Θ:)Προκοπή δε βλέπουμε με αυτά, αλλά να τα αφήσεις να πάνε χαμένα, δε σου κάνει καρδιά.
Σ:)Παλιά πηγαίναμε και μαζεύαμε κοκολόι κι αυτά που είναι δικά μας; αμαρτία από το Θεό.
Θ:)Να καλή δύναμη γειτόνισσα θα τα πούμε το βράδυ.
Σ:)Αμα και τελειώσω, θα βάλω μια φωνή να έρθει ο Μιχάλης, να έχει την ευχή μου να έχει, να τα φορτώσει… με το αζημίωτο βέβαια.
Θ:)Να βάλε μια φωνή και βρέστε τα μεταξύ σας…
Σ:Να είσαι καλά και καλή δύναμη και στην αφεντιά σας…
Θ:Η ώρα η καλή κι ευλογημένη γειτόνισσα… κάθε μέρα έχω την έννοια σου, μοναχούλα σου όπως είσαι…..
Να έχουμε την υγεία μας και καλό φθινόπωρο φιλενάδες και φίλοι… ……………ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *