ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

……….. ΕΜΕ ΝΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ……..
Πέφτα τσαί Παράστσι 4–5 του Αουνάρη 2024: Α Τσακωνοπαρέα.
Θωμαή,Σιούλα,Σταματού #27: Του Πάνου Μαρνέρη.

Σ:Ουουου τάς’ τα χαρά ένι βρε θιλενάδε…
Θ:Μπά πφουρ έτρου βρε Σιούλα;
Μ:εκιού βρε κολέγισσα όλιου παράπονα έσι, τς’ενάτθε;
Σ: Για οράτε μι κα γιατσί θα έχουμε κακά ξεμπερδέματα.
Θ: Ορή, ο πέκα ννιούμου αβράτθε με τα ννία…
Μ:Άφε ννι τς’εκιού βρέ Θωμαή, μη ννι τσhουτσhουλίζερε, να αλεί νάμου τον όγο πφι ένι χαιρετά;.
Σ: Πφ’εσούτσε α χάρη νάμου ως ταν Αϊθήνα βρε γουναίτσε;
Θ: Ουουου βρε θιλενάδε τσι ωραία πφ’επεραήαμε!!!
Μ:Κα περαήαμε, αλλά εζού ένα φόβο ννι έμα έχα….
Σ:Ποίε ντε’κειράε Σταματού;
Θ: Ετεοι οι ειδοποιήσε για του κχαρόαβροι τσι άλλιου…
Μ:Ναι βρε κολλέγισε, να με ζάτσε, τσι ν’αλήου ψευκίλε.
Σ: Ξον από ‘κειννη τσαί από τα καΐα όα τα άβα ννιά χαρά.
Θ: Έτανη α Πατριώτση α Μαρία όα θυσία σε μποίτσε…
Μ: Να περιποίηση, να τσεράσματα τσι ν’αλήου κομμάκια ενάτθαει όλοι οι αντροίποι.
Σ:Βρέ ως τσαί οι Δήμαρχο, να μου κιμάτσε τσαί ‘κάνε
Θ: Ναι…ναι τσαί ο παλιέ ‘κάνε.
Μ:Κα μποίκαει, κιμήκαει το τόπο νάμου τσαί τα γρούσσα νάμου.
Θ: Ο Θεός τσαί α Έωνη να σ’ έχει όλοι σου κά…
Θ: Το ιδάσκαλε οράκα λίγο χολιατέ…
Μ: Τσαι σ’εννίου έτρου με φαγγήστε…
Σ: Μην εζουρλίστατε… τσι χολιατέ μαθέ, αφού τάσου το Λωφορείε έκι κόφου κάτσι ρουμπαΐδόννια, μ’άτζε τουρ α βουτάνε, μ’άτζ
Θ+Μ: χαχαχα…
Ανέ έχουμε όλοι ταν υγεία νάμου θιλενάδε τσαι θόλοι.
φχαριστούντε ννιούμου πρεσσιού όλοι τσαί για όα….
………ΕΜΕ ΝΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ……..

Σ:Ουου μες τη μεγάλη χαρά είμαι.
Θ:Μπα πως και έτσι βρε Σιούλα;
Μ:Εσύ βρε φιλενάδα όλο παράπονα είσαι τι έγινε;
Σ:Γιά κοιτάχτε με καλά, γιατί θα έχουμε κακά ξεμπερδέματα.
Θ: Να δε σας το είπα; αρπάχτηκε με το ένα…
Μ: Άφησε την κι εσύ βρε Θωμαή.. μην την τσιγκλάς, να μας πει γιατί είναι χαρούμενη;
Σ: Που έφτασε η χάρη μας ως την Αθήνα βρε γυναίκες!!!
Θ:Ουου βρε φιλενάδες τι ωραία που περάσαμε!!!
Μ: Καλά περάσαμε, αλλά εγώ ένα φόβο τον είχα.
Σ: Ποιος σε πείραξε Σταματίνα;
Θ: Εκείνες οι ειδοποιήσεις για τις φωτιές, τι άλλο;
Μ:Ναι βρε φιλενάδα, να μου πήγε, τι να πω ψευτιές.
Σ:Εκτός από εκείνο και από την ζέστη όλα τ’άλλα μια χαρά!!!
Θ: Εκείνη πατριώτισσα η Μαρία όλα θυσία τα έκανε.
Μ: Να περιποίηση, να κεράσματα, τι να πω κομμάτια έγιναν όλοι οι άνθρωποι…
Σ: Βρε ως και ο δήμαρχος μας τίμησε και ήρθε.
Θ:Ναι, ναι και ο παλιός ήρθε…
Μ: Καλά έπιαναν, τιμήσανε τον τόπο μας και την γλώσσα μας.
Σ:Ο Θεός και η Έλωνα να τους έχει καλά…
Θ: το δάσκαλο τον είδα λίγο στεναχωρημένο.
Σ: Έτσι μου φάνηκε κι εμένα…
Σ: Μην τρελαθήκατε; τι στεναχωρημένο μαθές, αφού μέσα στο λεωφορείο με τα τραγούδια του μου πήρε τα αυτιά…
Θ+Μ: χαχαχαχα…

Ας έχουμε την υγεία μας φιλενάδες και φίλοι.
Σας ευχαριστούμε πολύ όλους και για όλα.
……. ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ…….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *