ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

……………..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……..Μπαρμπαρίνα  

Πέφτα τσαι Παράστσι 31 Αγούστου, 1 του Σετθέμπρη2023: 

Α Τσακωνοπαρέα . Κουιτέ #187 από το βιβλίε : «ΚΡΑΥΓΗ»

Διαστσευή τσαι γραφτέ τθα Τσακώνικα από τον Πάνο Μαρνέρη ..

Τα δέφτερε Αμέρα αραμάκαμε  σε νία αποθήτση πφι ό’κι δατά, δίπα από τα δατά τσέα τα τσεία μι τα Βασίλω . Σ’έτανη ταν αποθήτση αραμάκαμε πρεσσοί  χρόνου. Α Κατίνα Παυλοπούλου παντρεύτε από οπά, όπφου τσαι εζού. Οπά ξον από σ’ενεί ήγκιαει αραμούντε, οι Φιλιππακοπουλαίοι, οι Ζησιμαίοι, τσαι α οικογένεια Καλλιοτζή, γιούρε τουρ εξήντα νοματαίοι .  Α τσέα νάμου, νία ατσhά δίπατε τσέα εδάτσε τελεία, όα σποΐα. Όλοι οι τσέλε τα γειτονία δατοί. Α τσέα του Καρακάση,τα Βαβούραινα, του Γαριφάλλη, του Δαμόγιαννη . Έμαει έγκουντε πάσα μέρα, έμαει ορούντε τα χάματα, έμαει ορούντε του τσέλε πφι ακόνη ήγκιαει καπινίζουντε τσαι απέ έμαει γιουρίζουντε ταν αποθήτση πφι έμαει αραμούντε . Τθο κατούγι ερέκαμε το άγο  πφι έκι νατέ σκούρμο όρπα οφι έκι δεητέ τσαι πιο πα του κουνάρι νάμου .

Έμαει έχουντε τσαι ένα χιούρε . Έκι μισοδατέ,ήγκιαει λείντα τα κρίατα σι,  αλλά έκι ζωντανέ τσαι έκι τσhάχουντα. 

Ανέ έχουμε ακάκη του καρδίε νάμου τσαι ταν υγεία νάμου ….

………….. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……….

Την δεύτερη μέρα έμεινα με σε μία αποθήκη που δεν είχε καεί, δίπλα από το καμμένο σπίτι της θείας μου της Βασίλως. Σ’ εκείνη την αποθήκη μείναμε πολλά χρόνια. Ή Κατίνα Παυλοπούλου παντρεύτηκε από εκεί, όπως και εγώ. Εκεί εκτός από εμάς έμεναν  και ή Φιλιππακοπουλαίοι, οι Ζησιμαίοι και η οικογένεια Καλιοντζή, γύρω στα 60 άτομα. Το σπίτι μας, ένα μεγάλο δίπατο σπίτι, κάηκε τελείως όλα στάχτη. Όλα τα σπίτια της γειτονιάς καμμένα:  το σπίτι του Καρακάση, της βαβούραινας, του Γαριφάλλη, του Δαμόγιαννη. Πηγαίναμε κάθε μέρα, βλέπαμε τα χαλάσματα, βλέπαμε τα σπίτια που ακόμα κάπνιζαν και μετά γυρίσαμε στην αποθήκη όπου μέναμε.

Στό  κατώγι βρήκαμε το άλογο που είχε γίνει κάρβουνο, εκεί που ήταν δεμένο και πιο εκεί το σκυλάκι μας.  Είχαμε και ένα γουρούνι ήτανε μισοκαμμένο, λιώνανε τα κρέατα του, αλλά ήταν ζωντανό’ και έτρεχε.

……Ας έχουμε αγάπη στις καρδιές μας και την υγεία μας ….

……..ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *