ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

…………. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……… Μεταξού 

Πέφτα τσαι Παράστσι 22-23 του Σερικχή 2023: Α Τσακωνοπαρέα . 

Κουιτέ #172 απο το βιβλίε: «ΚΡΑΥΓΗ»

Διαστευή τσαι γραφτέ τθα ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ από τον Πάνο Μαρνέρη . 

Α Γιάννα Χαμακιώτα — Σχοινά ενάτθε τθα Καλάβρυτα . Αφέγκη σι ο Νιχάλη Χαμακιώτα τσαι Μάτη σι α Κατερίνα Χρυσαθανκοπούλου από τα Ροϊδία του Αιγίου. Έκι έχα 6 αϊθήνε: το Χαράλαμπο, τον Κώστα, τον Αντρία (σκωρέτθε 13 χρονού από Χελώνια) τον Αλέκο(σκωρέτθε το 1942 από τύφο 18 χρονού), το Γιώργο, το Γιάννη τσα νία αϊθά ταν Ατζελικώ . Το 1954 Στεφανούτθε το Θόδωρε Σχοινά από ταν Κέρτεζη οδηγό. Εμποίκαει δύου καμπτζία τα Χαρούλα τσαι το Δηνήτρη ούγειε σκωρέτθε νέο 29 χρονού . Τθου 13 του Δετσέμπρη το 1943 οι Γερμανοί σκωτούκαει τον αφέγκη σι, 65 χρονού, τον αϊθή σι Χαράλαμπο 25 χρόνου τσαι τον αϊθή σι Δηνήτρη 23 χρονού. 

Α Γιάννα Χαμακιώτα έκι νία δενατά γουναίκα, προιτσιστά με ατςhοί αντοχέ. Βογητα με το δώρε ταρ υπομονή τσαι τα καρτερικότητα. 

Αντέε όα όσα νιε φυάε α ζωή .

Τουρ ενία του Δετσέμπρη εμπάκαει οι Γερμανοί τθα Καλάβρυτα. 

Να έχουμε ταν υγεία νάμου  θιλενάδε είσαι θίλοι… 

………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……….

Η Γιάννα Χαμακιώτη Σχοινιά γεννήθηκε στα Καλάβρυτα. Πατέρας της ο Μιχάλης Χαμακιώτης και μητέρα της η Κατερίνα Χρυσανθακοπούλου από την Ροδιά του Αιγίου. Είχε έξι αδέρφια: τον Χαράλαμπο, τον Κώστα, τον Αντρέα (που πέθανε από οστρακιά 13 ετών), τον Αλέκο, (πέθανε το 1942 από τύφο 18 ετών), το Γιώργο, το Γιάννη και μία αδερφή την Αγγελική. Το 1954 παντρεύτηκε τον Θεόδωρο Σχοινά, από την Κεπρτεζη, οδηγό. Έκαναν δύο παιδιά, την Χαρούλα και τον Δημήτρη ο οποίος πέθανε νέος 29 ετών. Στις 13 του Δεκέμβρη το 1943 οι Γερμανοί σκότωσαν τον πατέρα της 65 ετών , τον αδερφό της Χαράλαμπο 25 ετών, και τον αδερφό της Δημήτρη 23 ετών. Η Ιωάννα Χαμακιώτη ήταν μία δυνατή γυναίκα προικισμένη με μεγάλες αντοχές. Ευλογημένη με το δώρο της υπομονής και της καρτερικότητας. Άντεξε σε όσα της επιφύλασσε η ζωή……

Στις εννιά του Δεκέμβρη μπήκαν οι Γερμανοί στα Καλάβρυτα…

Να επχουμε την υγεία μας φιλενάδες και φίλοι. 

…………ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …………

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *