ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

……………ΕΜΕΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ………….

Παράστσι τσαι Σάμπα 8–9 του Σετθέμπρη 2023: Α Τσακωνοπαρεα. 

Μαντρί Σαράντου Παπαϊδά : του Πάνου Μαρνέρη.

Οι τςhεί αϊθήνε ανταμούκαει τθα Σέα τ’  ανάγκια

Ανάγκια τθα Παλιόχωρα τθα παινευτά τα χώρα 

Έτζε αιθή τς’ αγνάντεψε , τθό ξέφωτε τθα Σέα 

Τσ’αν είνι πενήντα εκατό άρε σι μοναχό ντι ….. 

Κάκια ογή θα ήγκιαει τσαι οι τςhεί αϊθήνε, ο Κώστα, ο Αλέξη τσαι ο Γιώργο, τότθε με τα δεύτερε συντέλεια τα Παλιόχωρα . 

Γνωστά τα τραγούϊδα τα Παλιόχωρα με τουρ αδελφοκτόνοι αϊθήνε .

Ο Σαράντο έκι ο τελευταίο πφι εκάνε τα Σέα τσαι εσιάε το μαντρί σι τσαι το κάλυε σι . Ο Σαράντο έκι Προβατάρη. Κατά πρώκιου έκι αραμού τθο Τσhουμία . 

Αν τσαι έγκεινη ένι νεόχκιστε, πιο νέο από τ’άβα, βροντάτσε κάλυε  τσαι μαντρί . Ό ‘κι  γκανένα  ογή να νι  δεεί τα μιτσά σι πληγά. Α πληγά κχοατσιάε τσαι νιε σαπριαήε το κορμό … 

Ανέ έχουμε ταν υγεία νάμου θιλενάδε τσαι θίλοι. 

……………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …………

Τα τρία αδέλφια συναντήθηκαν στην σέλα τ’ Αγνάντια,

 αγνάντια στην Παλιόχωρα την παινεμένη χώρα. 

 πήγαινε αδερφέ κι αγνάντεψε στο ξέφωτο στην σέλα

 κι αν είναι 50 ή 100 πάρε τους μοναχός σου….. 

 Κάπου εδώ θα ήταν και τα τρία αδέρφια ο Κώστας, ο Αλέξης και ο Γιώργος, τότε με την δεύτερη καταστροφή της Παλιόχωρας. 

Γνωστά της τα τραγούδια της Παλιόχωρας με με τους αδελφοκτόνους.

 ο Σαράντος ήταν ο τελευταίος που ήρθε στην Σέλα και έφτιαξε το μαντρί του και το καλύβι του.  Ο Σαράντος ήταν προβατάρης.  

Κατά πρώτα έμενε στο Τσουμιά.  Αν και αυτά είναι νεόκτιστα, πιο νέα από τα άλλα γκρεμίστηκαν, μαντρί και καλύβι. 

 Δεν ήταν κανείς  εδώ για να δέσει  την μικρή πληγή. Η πληγή  σκουλήκιασε κι εσάπισε το κορμί…….

Να έχουμε την υγεία μας φιλενάδες και φίλοι . 

……………ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ…………

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *