ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

Μιτσά μι Θωμαή .. να έσι κα τσαι να νιουρίζερε ότσι έμε πρεσσιού περήφανοι για σ’ετίου

………….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ . ……..Θωμαή 

2023: Α Τσακωνοπαρέα. 

Κουιτέ #177: από το βιβλίε «ΚΡΑΥΓΗ» 

Διαστευή τσαι γραφτέ τθα Τσακώνικα από τον Πάνο Μαρνέρη . 

 Ενεί έμε κχοντούκχουντε νιούμου τθον Γκόρφο νάμου,

πουλία φοζατθά δίχως φτερά.

ΕΜΕ δροσίζουντε τ’αλμυρά αβάτζα από τα δάκρυα νιούμου.

Έμε στρούκχουντε πούπουα από χουιτοί.

Τθουρ στεγνουτοί φλέβες του λαιμού. 

Τθουρ ορφανοί χούφτε τα στοργή . 

Ογή Σταυροί, οπά Σταυροί, μνήματα δίχως πάκα,

στσελετουτοί οι ζωντανοί, τα κόκαα τθα λάκα . 

Ογή Σταυροί, οπά Σταυροί , μνήματα δίχως γράμμα 

Κιάστε χορέ οι ζωντανοί με του σκωρετοί αντάμα 

Α φρίτση του πολέμου θιλενάδε τσαι θίλοι …… 

…….,,,ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………

Εμείς σας κρατάμε στον κόρφο μας

 πουλιά φοβισμένα δίχως φτερά. 

Δροσίζομαι τα αλμυρά αυλάκια από τα δάκρυα σας.

Στρώνουμε πούπουλα από αναστεναγμούς, 

 στις στεγνές φλέβες του λαιμού,

στις ορφανές χούφτες της στοργής.

 Εδώ σταυροί εκεί σταυροί μνήματα δίχως πλάκα

 σκελετωμένοι ζωντανοί τα κόκκαλα στην Λάκκα.

Εδώ στα βρει εκεί σταυροί, μνήματα δίχως γράμμα,

 πιάστε χορό οι ζωντανοί με τους νεκρούς αντάμα

Η φρίκη του πολέμου φιλενάδες και φίλες…..

………..ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ………

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *