ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

Ο Βασίλη ατσαιρέντζε πλέα . Τσαι έμε περήφανοι για το ότσι ένι νιού τα γρούσσα τσαι ένι βοηθού τθαν αναβίουση σι . Φχαριστούντε . 

…………..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ……….. Βασίλης 

Παράστσι τσαι Σάμπα28–29 του Αουνάρη  2023:Α Τσακωνοπαρέα … 

Κουιτέ #183 απο το βιβλίε «ΚΡΑΥΓΗ» 

Διαστσευή τσαι γραφτέ τθα Τσακώνικα από τον Πάνο Μαρνέρη . 

Νιουρίαμε τα φωνά τα Βασωνιά: 

«Γουναίτσε, κουρούνε, Κια έτθ’έγκουντε;τουρ ατςhοίποι σε σκοτούκαει , γιουρίστε κίσου.» 

Γιουρίαμε κίσου. Ο ‘μαει νιουρίζουντε κατά κια να δούμε… 

Μαθήκαμε ότσι  σκοτούκαει τουρ ατςhοίποι απανούσε από το νεκροταφείε τσαι δούκαμε κατά ‘πά . 

Σαν εσούκαμε οπά οράκαμε τα συντέλεια. Όλοι τσαπρουτοί, άλλε με νία χέρα, άλλε μ’ένα πούα. Ψαφήκαμε ογή τσ’οπά τσ’ερέκαμε του διτσοί νάμου . Εζάκα τσαι σ’οράκα όλοι . Τρομά να σι νιουρίσου. Έκι ορού γκανένα, αλλιά χέρε αλλιά πούε, αλλιά ‘μαλοί, αλλιά τσιουφάλε…. Μπαλήκα τα τςhέρβα του αϊθή μι του Γιάννη τσαι σ’άγκα . Έκι ο μιτσούτερε τσαι μι ήγκιαει παρείντα γιάκεινη σε μπαλήκα τσαι σε φορέκα . Εχάκα τα δικά μι τθο σκολείε, τσαι μπαήκα τάτσου τσαπόλυτε . 

…Να έμε αγακητοί τσαι βα έχουμε υγεία θιλενάδε τσαι θίλοι …

…………..,ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………..

Γνώρισαμε τη φωνή της Βασωνιάς . «Γυναίκες, κουρούνες, που πάτε τους άντρες τους σκότωσαν, γυρίστε πίσω.» Γυρίσαμε πίσω.

 Δεν ξεπέρασε πρός  τα  που να πάμε.  Μάθαμε ότι σκότωσαν τους άντρες πάνω από το νεκροταφείο και προχωρήσαμε προς τα εκεί. Σαν φτάσαμε εκεί είδαμε την καταστροφή. Όλοι ξαπλωμένοι, άλλος με ένα χέρι, άλλος με ένα πόδι. Ψάξαμε εδώ και εκεί και βρήκαμε τους δικούς μας. Πήγα και τους είδα όλους. Τρόμαξα να τους γνωρίσω. Έβλεπε κανείς αλλού χέρια, αλλού πόδια, αλλού μυαλά, αλλού κεφάλια. Έβγαλα τα παπούτσια του αδερφού μου του Γιάννη και τα πήρα. Ήταν ο μικρότερος και μου ερχόσαν γι’ αυτό και τα έβγαλα και τα φόρεσα.  Έχασα τα δικά μου στο σχολείο και βγήκα έξω ξυπόλυτη. 

……Να είμαστε αγαπημένοι και να έχουμε υγεία…..

……………ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *