ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

Ηλιάνα Φχαριστούντε σιάτη μι . Να έσι πάντα κα τσαι να ντι καμαρούκχωει οι γονείε ντι τσαι ούγοιε ντ’ ένι αγαπού…

………….,..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …………Ηλιάνα Ολυμπίου 

Παράστσι τσαί Σάμπα 16–17 του Σερικχή  2023 :Α  Τσακωνοπαρέα . 

Κουιτέ #174: από το βιβλίε «ΚΡΑΥΓΗ» 

Διαστσευή τσαι γραφτέ τθα Τσακώνικα από τον Πάνο Μαρνέρη…

Όρπα έκι κασίμενε να Γερμανέ στρακιώτα . Εζου ο ‘σούκα ποτέ τθο πόρε . Α Μάτη μι με βαλήτσε τσαι γονακία, πατήτσε τάνου μι τσαι ασπηδήτσε από το παναϊθούρι . Κίσου σι ασπηδήκα τσαι εζού . Ερέσμαει τάτσου τθα πορία. Όλοι έμαει φωνηάντουντε …

«Κια είνι οι ατσhοίποι; Κια είνι οι ατςhοίποι;»…

Έκι γινούμενε ο χαμό. Τα Καλάβρυτα ήγκιαει δαίσουντα. Φύγκαμε τσαι τραβήαμε κατά το μιτσί γεφύρι όρπα πφι ήγκιαει τα σπήα . 

Έμαει  ζατοί κχάμποσιου μακρία. Ενιάκαμε νία  φωνά.

«Κια’τθε έγκουντε βρε κουρούνε, τουρ ατςhοίποι σε σκωτούκαει όλοι τθο λάκουμα του Καπή!» Έκι α Βασωνιά . Κατατρομαχτοί γιουρίαμε κίσου. Σαν εσούκαμε τθο τόπο του σκωτουμού, τσινήτσε πλέα να καγκιούτσει τσαι ό ‘μαει πορούντε να ποίουμε τσίπτα ..

Ξενυχκίαμε τθο Γυμναστήριε .. 

Αγάκη τσαι υγεία θιλενάδε τσαι θίλοι τα πολυκιμούτερα .. 

…….. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …….,,

Εκεί καθόταν ένας Γερμανός στρατιώτης. Εγώ δεν έφτασα ποτέ στην πόρτα. Ή μάνα μου μ’ έβαλε και γονάτισα, πάτησε πάνω μου και πήδησε από το παράθυρο.  Πίσω της πήδησα και εγώ.  Βρεθήκαμε έξω στο δρόμο. Όλες μας  φωνάζαμε: «Που είναι οι άντρες; Που είναι οι άντρες;» Γινόταν ο χαμός. Τα Καλάβρυτα έκαιγαν.  Φύγαμε και προχωρήσαμε προς το μικρό γεφύρι, εκεί που ήταν οι σπηλιές.  Είχαμε πάει κάμποσο μακριά. Ακούσαμε μία φωνή.  «Που πάτε βρε κουρούνες;  Τους άντρες τους σκότωσαν όλους στην Λάκκα του ΚΑΠΗ».., Ήταν η Βασωνιά. Κατατρομαγμένες γυρίσαμε πίσω.  Σαν φτάσαμε στον τόπο του σκοτωμού άρχισε  πια να νυχτώνει και δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα. Ξενυχτήσαμε στο γυμναστήριο

Αγάπη και υγεία φιλενάδες και φίλοι τα πολυτιμότερα …..

…………ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *