ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

Μπαρμπαρίνα Φχαριστούντε πρεσσιού Αν τσαι πολυάσχολε με τα μαϊθήματα σι πάντα ένι ερέχα χρόνε για τα γρούσσα νάμου. 

 

………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……. Μπαρμπαρίνα . 

Παράστσι τσαι Σάμπα 14–15 του Αουνάρη 2023: Α Τσακωνοπαρέα. 

Κουιτέ #180: από το βιβλίε «ΚΡΑΥΓΗ»

Διαστσευή τσαι γραφτέ τθα Τσακώνικα από τον Πάνο Μαρνέρη.

Δύου ναμέρε από τσι εκάναει ξεκχακχούαει τουρ αιχμάλωτοι πφι ήγκιαει έχουντε ξεριστέ οι αντάρτοι τθο κηγάϊδι, τθο μεταλείε του «Ξυδιά». Ήγκιαει αούντε ότσι ένα γιατρέ Παυλόπουλε έκι α ελώτη για έγκεινη . Έκι νατέ σούσουρε τότθε τθα Καλάβρυτα.

«Πω πω τσι εμποίτσε θα σκωτούνει νάμου για έγκεινη» ήγκιαει αούντε . Σε ξεκχακχούαει τσαι σε ‘ρέκαει διπρουτοί τάσου σε μαντινέλε . Σε μπαλήκαει τσαι σ’άγκαει. Ένι θυνηκχουμένα πφι ο αφέγκη μι έκι πρεσσιού φοζαητθέ, όπφουρ όλε ο κόσμο. 

Του 13 του μήνα ταν Αμέρα τα συντέλεια ενιάκαμε συνταχούλια τα κχαμπάνα . «Τςι θα ποίουμε;»  

Επέκαει οι Γερμανοί να ζάμε όλοι οι οικογένειε τθο σκολείε . Φύγκαμε τσαι οι πέντε από τα τσέα : Ο αφέγκη μι, α Μάτη μι τσαι τα τσhία καμπτζία , ο, Αντρία, ο Γιάννη τσαι εζού .Άγκαμε μαζί νάμου, όπφου να μου επέκαει, ένα μπέτσιμο τσαι λίγο άντε .

  

……..Ανέ έχουμε ταν υγεία νάμου θιλενάδε τσαι θίλοι …

……………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………

Δύο ημέρες μετά από την ήρθαν, ξέθαψαν τους αιχμαλώτους που είχαν ρίξει οι αντάρτες στο πηγάδι, στο μεταλείο του Ξυδιά. 

 Έλεγαν πως  ένας γιατρός Παυλόπουλος ήταν η αιτία για αυτό. 

 Είχε γίνει σούσουρο στα Καλάβρυτα « Πω πω τι έκανε… θα μας σκοτώσουν γι’ αυτό»  έλεγαν.  Τους ξέθαψαν και τους πήραν.

 θυμάμαι που ο πατέρας μου ήταν πολύ φοβισμένος, όπως όλος ο κόσμος. Στις 13 του μήνα, την ημέρα της καταστροφής ακούσαμε πρωινιάτικα την καμπάνα.  «Τι θα κάνουμε»;  Έλεγαν . 

Είπαν  οι Γερμανοί να πάμε  όλες οι οικογένειες στο σχολείο. Φύγαμε και οι πέντε από το σπίτι, ο πατέρας μου, η μάνα μου, και τα τρία τους παιδιά, ο Ανδρέας, ο Γιάννης  και εγώ.  Πήραμε μαζί μας, όπως μας είπαν, μία κουβέρτα και λίγο ψωμί……

….Να έχουμε ταν υγεία μας φιλενάδες τσαι φίλοι….

……….,…ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……..,,, 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *