ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

……Καλέ μήνα θιλενάδε τσαι θίλοι………

…………..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …….
Παράστσι τσαι Σάμπα 1–2 τουΔετσέμπρη 2023: Α Τσακωνοπαρέα .
Θωμαή,Σιούλα,Σταματού: του Πάνου Μαρνέρη

Σ:Βρε γουναίτσε τσι ένι γινούμενε σ’έντενη το κόσμο;
Μ:Ζουρλίστε κόσμο θιλενάδεεεε .
Θ:Ζουρλίστε, παραογίε…. Από το κακό τθο χειρούτερε βρε κολέγισσε..
Σ:Ο σούντα πφι οργίστε νάμου ο θεό με του κχαρόαβροι, του πολυμπρίλε, του ζεμακιστοί καΐλε, τουρ ανομπρίλε τσαι τουρ αρρώστσειε;
Μ:Τσι τθο ιδάτανε πλέα να ξερίχοει μπόμπε σάματσι είννι κχράκχουδε;
Από τα νία μερία ξερίχουντε τσαι σκοτούντε καμπτζιούλια, σκοτούντε γεράδε,γουνακοκάμπτζιουα ξερίχουντε τα κουτουρού τσαι ούγοιε νάρει ο χάρο;
Θ: Από ταν άβα μερία να μπαίνοει τάσου σε άβα χώρα έτρου τθα κα καθούμενα, να σκοτούνοει,τσαι να αρίκχοει ούγοιε ερέσοει πουρτέσε σου αιχμάλωτοι ;…..
Σ:Μα να μην ερίτσεται λογιτσή τελεία πλέα..
Μ: Κιά να ερεστεί α λογιτσή θιλενάδε, κιά;
Θ: Ποίερ έκι αντεχούμενε το 2023 ετστάπα εγκλήματα, ότσι οι λαοί άκια να λιούκχουει του διαφορέ σου με πολέμοι;
Σ: Ορή κακότθο κάτσι παλιοί προφηκίλε θα μπαήοει σουστοί.
Μ: Ο ‘σι αούα τσίπτα……εσούτσε, ο σούτσε τσ’εμποίτσε;
Θ: Έτθε αούντε γουναίτσε;
Σ:Ετρου ήγκιαει αούντε οι παλιοί από έταοι τα μέρη άκια να τσινεί το κακό…..
Μ: Ο Χζhιστέ να βάλει τα χέρα σι.
Θ: Ορή έτεοι είννι οι τόποι σι τσαι γκανένα ο ‘νι δενάχου λίγο σέβας..

Ανέ έχουμε υγεία θιλενάδε τσαι θίλοι τσαι ανέ ποίουμε το σταυρέ νάμου να σταμακίσει το κακό πφι ερέτσε ταν αντρωπότητα.
……………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……….

Θ:Βρε γυναίκες τι γίνεται σε αυτό τον κόσμο;
Μ:Τρελάθηκε ο κόσμος φιλενάδες…
Θ:Τρελάθηκε παράλογησε, από το κακό στο χειρότερο βρε φιλενάδες.
Σ:Δεν φτάνει που μας οργίστηκε ο θεός με τις πυρκαγιές, τις πλημμύρες, τις ζέστες, τις αναβροχές και τις αρρώστιες;
Μ:Τι στο διάτανο κάνουν πια; να ρίχνουν βόμβες λες και είναι τρακατρούκες; Από τη μια μεριά σκοτώνουν παιδάκια, σκοτώνουν γέρους, γυναικόπαιδα, ρίχνουν στην τύχη και όποιον πάρει ο Χάρος; Θ:Από την άλλη μεριά να μπαίνουν σε άλλη χώρα έτσι στα καλά καθούμενα, να σκοτώνουν και να παίρνουν όποιον βρουν μπροστά τους αιχμάλωτο;
Σ:Μα να μην βρίσκεται λογική καθόλου πια;
Μ:Που να βρεθεί η λογική φιλενάδα,που;
Θ:Ποιος περίμενε το 2023 τέτοια εγκλήματα, το ότι οι λαοί θα έλυναν τις διαφορές τους με πολέμους…..
Σ:Να που να πάει στο κακό, κάτι παλιές προφητείες θα βγούνε σωστές.
Μ:Δε λες τίποτα, έφτασε, δεν έφτασε; την έκανε;
Θ:Λέτε γυναίκες;
Σ:Έτσι έλεγαν οι παλιοί πως από εκείνα τα μέρη θα ξεκινήσει το κακό.
Μ:Ο Χριστός να βάλει το χέρι τοΝα εκείνοι είναι οι τόποι του και κανένας δεν δείχνει λίγο σεβασμό..

Να έχουμε υγεία φιλενάδες και φίλοι και ας κάνουμε το σταυρό μας να σταματήσει το κακό που βρήκε την ανθρωπότητα
…………ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *